Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн сан

Батлагдсан БОННҮ-ний тайлан


Тухайн төслийг хэрэгжүүлэх явцад тухайн нутаг дэвсгэрийн байгаль орчин, нийгэм, оршин суугчдын эрүүл мэндэд учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг тодорхойлох, үнэлэх, түүний сөрөг үр дагавар, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, зайлсхийх, бууруулах, арилгах арга хэмжээг тодорхойлох баримт бичиг

Хайлтын хэсэг
БОННҮ хийсэн байгууллагын нэр Үнэлгээ хийсэн чиглэл Тайлан батлагдсан огноо Тайлангийн дугаар Төслийн нэр Төсөл хэрэгжих аймгийн нэр Төсөл хэрэгжих сумын нэр Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр
71 "Монслов" ХХК Үйлчилгээний 2020-10-20 2020/J-172 "Аялал жуулчлалын цогцолбор" Улаанбаатар, Налайх дүүрэг "Секрет монголс" ХХК Дэлгэрэнгүй
72 "Эх монголын байгаль" ХХК Уул уурхайн 2020-12-30 2020/Б-103 "Зүүн түрүү барилгын чулууны ордыг ашиглах" Булган, Бугат сум “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ Дэлгэрэнгүй
73 "Монслов" ХХК Үйлчилгээний 2021-01-03 2020/Б-08 "Аялал жуулчлалын бааз" төсөл Төв, Борнуур сум "Ти си эс эл жи" ХХК Дэлгэрэнгүй
74 "Дээшлэх говь" ХХК Уул уурхайн 2020-12-27 2020/T-067 "Нүүрсний орд ашиглах" төсөл Дорнод, Хэрлэн сум "Адуунчулуун" ХК Дэлгэрэнгүй
75 "Монслов" ХХК Үйлчилгээний 2021-01-03 2020/J-090 "Аялал жуулчлалын бааз" төсөл Архангай, Цэнхэр сум "Цет" ХХК Дэлгэрэнгүй
76 "Монслов" ХХК ХАА, үйлдвэрлэлийн 2020-12-04 2019/J-209 "Барилгын материалын тээвэр ложистикын төв байгуулах" Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг "Сонсголон бармат" ХК Дэлгэрэнгүй
77 "Грийн ассесмент" ХХК ХАА, үйлдвэрлэлийн 2020-11-19 2020/Т-153 “Сайншанд салхин паркийн төсөл” Дорноговь, Сайншанд, Алтанширээ, Өргөн сумд “Сайншанд салхин парк” ХХК Дэлгэрэнгүй
78 "Эх монголын байгаль" ХХК Уул уурхайн 2020-11-27 2019/T-191 “Зээгтийн нүүрсний ордыг ил уурхайн аргаар ашиглах” Говь Алтай, Чандмань сум “Гобикоул энд энержи” ХХК Дэлгэрэнгүй
79 "Их зос" ХХК Уул уурхайн 2020-12-28 2020/Б-172 "Алтны шороон орд ашиглах" төсөл Төв, Заамар сум "Коулдголд монгол" ХХК Дэлгэрэнгүй
80 "Хан монгол экологи" ХХК Үйлчилгээний 2020-09-29 2020/GP-195 "Аялал жуулчлалын цогцолбор" Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг "Нүхт ресурс" ХХК Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160