Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн сан

Батлагдсан БОННҮ-ний тайлан


Тухайн төслийг хэрэгжүүлэх явцад тухайн нутаг дэвсгэрийн байгаль орчин, нийгэм, оршин суугчдын эрүүл мэндэд учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг тодорхойлох, үнэлэх, түүний сөрөг үр дагавар, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, зайлсхийх, бууруулах, арилгах арга хэмжээг тодорхойлох баримт бичиг

Хайлтын хэсэг
БОННҮ хийсэн байгууллагын нэр Үнэлгээ хийсэн чиглэл Тайлан батлагдсан огноо Тайлангийн дугаар Төслийн нэр Төсөл хэрэгжих аймгийн нэр Төсөл хэрэгжих сумын нэр Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр
61 "Хас цаг" ХХК Үйлчилгээний 2020-11-06 2020/E-172 “МКФ чихрийн үйлдвэр байгуулах” төсөл Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг "Боса кондитер" ХХК Дэлгэрэнгүй
62 "Газар дэлхий" ХХК Уул уурхайн 2020-12-30 2020/Т-049 "Логийн хайлуур жоншны ордын I хүдрийн биетийн өмнөд хэсгийг далд уурхайн аргаар ашиглах" төсөл Дундговь, Баянжаргалан сум “Говь шоо” ХХК Дэлгэрэнгүй
63 "Хас цаг" ХХК ХАА, үйлдвэрлэлийн 2020-11-06 2020/GP-77 "Ургамал хамгааллын бодис импортлох, ашиглах, хадгалах" Дархан Уул, Дархан сум "Газар өгөөж" ХХК Дэлгэрэнгүй
64 "Дээшлэх говь" ХХК Үйлчилгээний 2020-11-07 2020/J-020 "Гаалийн хяналтын талбай байгуулах" төсөл Өмнөговь, Ханбогд сум "Рояал ассет" ХХК Дэлгэрэнгүй
65 "Мон газар экологи" ХХК Үйлчилгээний 2021-12-30 2020/J-191 "Аялал жуулчлалын бааз" Улаанбаатар, Налайх дүүрэг "Мөнх ариун ундрага" ХХК Дэлгэрэнгүй
66 "Мон газар экологи" ХХК Үйлчилгээний 2021-06-09 2020/J-081 "Аялал жуулчлалын бааз" Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум "Бат өлзий өргөө" ХХК Дэлгэрэнгүй
67 "Мон газар экологи" ХХК ХАА, үйлдвэрлэлийн 2021-12-30 2020/T-143 "Уужимбулаг нэртэй элс, хайрганы ордыг ил аргаар ашиглах" Дархан Уул, Дархан сум "Халнит" ХХК Дэлгэрэнгүй
68 "Мон газар экологи" ХХК ХАА, үйлдвэрлэлийн 2020-10-09 2020/GP-32 "Бетон зуурмагийн үйлдвэр" Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг "Баб инвест" ХХК Дэлгэрэнгүй
69 "Грийн трендс" ХХК Дэд бүтцийн хөгжлийн 2013-09-26 2013/C-074 "Тавантолгойн 450 МВт-ын цахилгаан станц, Тавантолгой–Оюутолгой 220 кВ-ын Цахилгаан Дамжуулах Агаарын Шугамын барилга, ашиглалт" төсөл Өмнөговь, Цогтцэций, Баян-Овоо, Ханбогд сумд Монгол улсын эрчим хүчний яам, Тавантолгойн цахилгаан станц төслийн нэгж Дэлгэрэнгүй
70 "Эх монголын байгаль" ХХК Уул уурхайн 2020-12-30 2020/J-038 "Бага залуугийн овоо барилгын чулууны ордыг ашиглах" Булган, Орхон сум “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160