Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн сан

Батлагдсан БОННҮ-ний тайлан


Тухайн төслийг хэрэгжүүлэх явцад тухайн нутаг дэвсгэрийн байгаль орчин, нийгэм, оршин суугчдын эрүүл мэндэд учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг тодорхойлох, үнэлэх, түүний сөрөг үр дагавар, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, зайлсхийх, бууруулах, арилгах арга хэмжээг тодорхойлох баримт бичиг

Хайлтын хэсэг
БОННҮ хийсэн байгууллагын нэр Үнэлгээ хийсэн чиглэл Тайлан батлагдсан огноо Тайлангийн дугаар Төслийн нэр Төсөл хэрэгжих аймгийн нэр Төсөл хэрэгжих сумын нэр Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр
6281 "Экос" ХХК Үйлчилгээний 1999-12-31 1995/072 Аялал жуулчлалын бааз байгуулах төсөл Улаанбаатар, Налайх дүүрэг "САН" ББХК Дэлгэрэнгүй
6282 "Тэкол" ХХК Уул уурхайн 2008-06-23 2008/Т007 "Баянголын дэнж" алтны шороон ордыг ашиглах Төв, Заамар сум "Тод ундрага" ХХК Дэлгэрэнгүй
6283 "Эхопланет" ХХК Уул уурхайн 2009-05-13 2007/E342 "Их уурхайн" нүүрсний орд ашиглах Улаанбаатар, Налайх дүүрэг "Жин Шен Тан" ХХК Дэлгэрэнгүй
6284 "Экос" ХХК ХАА, үйлдвэрлэлийн 2008-10-15 2008/А14219 "Бага баян" ТӨҮГ-ын 1,2-р халаалтын зуух Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг Батлан хамгаалах яамны харъяа Бага баян төрийн өмчит ААТҮГазар Дэлгэрэнгүй
6285 "Тэкол" ХХК Үйлчилгээний 2004-05-17 2004/А05817 Хувийн зуслангийн байр Улаанбаатар, Хан Уул дүүрэг Иргэн Д.Пүрэвжав Дэлгэрэнгүй
6286 "Экос" ХХК Дэд бүтцийн хөгжлийн 2005-12-31 - Цементийн үйлдвэр Дархан Уул, Дархан хот "Эрэл Цемент" ХХК Дэлгэрэнгүй
6287 "Экос" ХХК Үйлчилгээний 2002-12-31 2002/372 Баруун-Урт сумын төвийн ус хангамж, ариутгах татуургын нэгдсэн систем Сүхбаатар, Баруун Урт сум "Дөрвөлж" ХХК Дэлгэрэнгүй
6288 "Газар эко" ХХК Үйлчилгээний 2004-12-31 - Аялал жуулчлалын баазын төсөл Улаанбаатар, Хан Уул дүүрэг Иргэн Ж.Цэндсүрэн Дэлгэрэнгүй
6289 "Газар эко" ХХК Үйлчилгээний 2006-12-31 - Гандантэгчэнлин хийдийн Хүүхдийн амралт, аялалын төв байгуулах төсөл Улаанбаатар, Хан Уул дүүрэг Гандантагчилэн хийд Дэлгэрэнгүй
6290 "Экос" ХХК ХАА, үйлдвэрлэлийн 2008-10-15 2008/A14219 "Бага баян" ТӨҮГ-ын бохир ус цэвэрлэх байгууламж Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг Батлан хамгаалах яамны харъяа Багабаян төрийн өмчит ААТҮГазар Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160