Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн сан

Батлагдсан БОННҮ-ний тайлан


Тухайн төслийг хэрэгжүүлэх явцад тухайн нутаг дэвсгэрийн байгаль орчин, нийгэм, оршин суугчдын эрүүл мэндэд учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг тодорхойлох, үнэлэх, түүний сөрөг үр дагавар, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, зайлсхийх, бууруулах, арилгах арга хэмжээг тодорхойлох баримт бичиг

Хайлтын хэсэг
БОННҮ хийсэн байгууллагын нэр Үнэлгээ хийсэн чиглэл Тайлан батлагдсан огноо Тайлангийн дугаар Төслийн нэр Төсөл хэрэгжих аймгийн нэр Төсөл хэрэгжих сумын нэр Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр
51 "Дорнын байгаль" ХХК Үйлчилгээний 2020-10-18 2020/GP-287 “Аялал жуулчлалын цогцолбор” төсөл Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг "Чингис хааны хүрээ" ХХК Дэлгэрэнгүй
52 "Дорнын байгаль" ХХК Үйлчилгээний 2020-04-18 2020/Б-23 "Аялал жуулчлалын бааз" төсөл Улаанбаатар, Налайх дүүрэг "Тэмүүлэх ундарга" ХХК Дэлгэрэнгүй
53 "ЕАСС" ХХК Уул уурхайн 2020-11-27 2020/Б-143 “Алагтогоогийн нүүрсний ордын хойд элдэв, хойд алагтогоо хэсгийг ашиглах” төсөл Дорноговь, Даланжаргалан сум "Говийн шандаст хүлэг" ХХК Дэлгэрэнгүй
54 "ЕАСС" ХХК Уул уурхайн 2020-09-03 2020/Т-063 "Баруун Баруун-Уртын алтны үүсмэл ордыг ашиглах” төсөл Төв, Сэргэлэн сум "Хүдэр эрдэнэ" ХХК Дэлгэрэнгүй
55 "ЕАСС" ХХК Уул уурхайн 2020-07-10 2019/J-201 "Тосон-Уул XIX талбайн ТА1-9 ус холих халаах төхөөрөмжийг сольж засварлах ажил” төсөл Дорнод, Матад сум "Петрочайна Дачин Тамсаг" ХХК Дэлгэрэнгүй
56 "ЕАСС" ХХК Уул уурхайн 2020-07-10 2019/Т-204 "Тосон-Уул XIX талбайд олборлолт нэмэгдүүлэх бүтээн байгуулалт" төсөл Дорнод, Матад сум "Петрочайна Дачин Тамсаг" ХХК Дэлгэрэнгүй
57 "Флоурексон" ХХК Үйлчилгээний 2019-06-28 2019/NA-072 "Химийн бодисын импорт, агуулах, худалдаа" Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг "Соут партс" ХХК Дэлгэрэнгүй
58 "Флоурексон" ХХК ХАА, үйлдвэрлэлийн 2019-06-28 2019/NA-074 "Налайх цементийн үйлдвэрийн шинжилгээний лаборатори" Улаанбаатар, Налайх дүүрэг "Налгар түшиг" ХХК Дэлгэрэнгүй
59 "Дээшлэх говь" ХХК ХАА, үйлдвэрлэлийн 2019-11-20 2019/Т-170 "Мод, модон материал боловсруулах үйлдвэр" төсөл Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум "Эм эй жи эл ай эн" ХХК Дэлгэрэнгүй
60 "ЖЭМР" ХХК Үйлчилгээний 2021-01-08 2020/J-163 “Зочны тохой амралтын газар байгуулах" Төв, Батсүмбэр сум “Зочдын өргөө” ХХК Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160