Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн сан

Батлагдсан БОННҮ-ний тайлан


Тухайн төслийг хэрэгжүүлэх явцад тухайн нутаг дэвсгэрийн байгаль орчин, нийгэм, оршин суугчдын эрүүл мэндэд учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг тодорхойлох, үнэлэх, түүний сөрөг үр дагавар, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, зайлсхийх, бууруулах, арилгах арга хэмжээг тодорхойлох баримт бичиг

Хайлтын хэсэг
БОННҮ хийсэн байгууллагын нэр Үнэлгээ хийсэн чиглэл Тайлан батлагдсан огноо Тайлангийн дугаар Төслийн нэр Төсөл хэрэгжих аймгийн нэр Төсөл хэрэгжих сумын нэр Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр
31 "Газар дэлхий" ХХК Уул уурхайн 2021-02-09 2020/Т-267 “Хайлуур жоншны хүдрийг гравитацийн аргаар баяжуулах үйлдвэр байгуулах ” төсөл Дундговь, Баянжаргалан сум “Говь-Аргатай девелопмент” ХХК Дэлгэрэнгүй
32 "САТУ" ХХК Үйлчилгээний 2020-06-09 2020/Б-18 "Аялал жуулчлалын бааз" Төв, Аргалант сум “МСР” ХХК Дэлгэрэнгүй
33 "САТУ" ХХК ХАА, үйлдвэрлэлийн 2020-06-09 2020/GP-43 "Хонины ноосоор барилгын дулаан тусгаарлах материал үйлдвэрлэх" Дархан Уул, Дархан сум “Эко ноос” ХХК Дэлгэрэнгүй
34 "Газар дэлхий" ХХК Дэд бүтцийн хөгжлийн 2020-12-28 2020/E-038 “Улаанбаатар хотын ус хангамжийн эх үүсвэрүүд" төсөл Улаанбаатар, Баянзүрх, Налайх дүүрэг “Ус сувгийн удирдах газар” ОНӨААТҮГ Дэлгэрэнгүй
35 "Дорнын байгаль" ХХК Үйлчилгээний 2020-08-21 2020/J-096 “Аялал жуулчлалын бааз” төсөл Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум "Ган сүйх" ХХК Дэлгэрэнгүй
36 "Дорнын байгаль" ХХК Үйлчилгээний 2020-10-20 2020/GP-301 “Аялал жуулчлалын цогцолбор” төсөл Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг "Өү юу жи си си си си" ХХК Дэлгэрэнгүй
37 "Дорнын байгаль" ХХК Үйлчилгээний 2018-11-19 2018/БД-111 "Аялал жуулчлалын бааз" төсөл Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг “Вовох” ХХК Дэлгэрэнгүй
38 "Дорнын байгаль" ХХК Үйлчилгээний 2020-09-19 2020/J-098 “Аялал жуулчлалын бааз” төсөл Улаанбаатар, Налайх дүүрэг Иргэн Ж.Баяр Дэлгэрэнгүй
39 "ЕАСС" ХХК Уул уурхайн 2021-01-25 2020/Б-113 “Улааны холимог металлын ордыг далд уурхайн аргаар ашиглах” төсөл Дорнод, Дашбалбар сум "Хунбөө" ХХК Дэлгэрэнгүй
40 "Флоурексон" ХХК Үйлчилгээний 2020-01-28 2019/GP-29 "Химийн бодис импортлох, хадгалах, худалдаалах" Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг "Мехлопат" ХХК Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160