Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн сан

Батлагдсан БОННҮ-ний тайлан


Тухайн төслийг хэрэгжүүлэх явцад тухайн нутаг дэвсгэрийн байгаль орчин, нийгэм, оршин суугчдын эрүүл мэндэд учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг тодорхойлох, үнэлэх, түүний сөрөг үр дагавар, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, зайлсхийх, бууруулах, арилгах арга хэмжээг тодорхойлох баримт бичиг

Хайлтын хэсэг
БОННҮ хийсэн байгууллагын нэр Үнэлгээ хийсэн чиглэл Тайлан батлагдсан огноо Тайлангийн дугаар Төслийн нэр Төсөл хэрэгжих аймгийн нэр Төсөл хэрэгжих сумын нэр Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр
21 "Эко жэй ти" ХХК ХАА, үйлдвэрлэлийн 2018-06-18 2018/БД-28 "Хуванцар хаягдал дахин боловсруулах үйлдвэр" Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг “Жин хун руй” ХХК Дэлгэрэнгүй
22 "Цагаан уулын оргил" ХХК ХАА, үйлдвэрлэлийн 2018-08-29 2018/A3-78 "Бетоны нэмэлт бодисын үйлдвэр" төсөл Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг "Алтайбайдраг Констракшн" ХХК Дэлгэрэнгүй
23 "Эко жэй ти" ХХК ХАА, үйлдвэрлэлийн 2018-06-18 2018/БД-14 "Байшин үйлдвэрлэх комбинатын барилга барих" Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг “Нарийн стринд” ХХК Дэлгэрэнгүй
24 "Эко жэй ти" ХХК ХАА, үйлдвэрлэлийн 2020-08-14 2020/Е-146 "Мал төхөөрөх, мах боловсруулах үйлдвэр" Улаанбаатар, Налайх дүүрэг “Мик-налайх” ХХК Дэлгэрэнгүй
25 "Ойт бүс" ХХК Үйлчилгээний 2020-07-06 2020/J-002 "Хаягдал төмөр боловсруулах үйлдвэр" төсөл Төв, Алтанбулаг сум, "Энгүүн оргил" ХХК Дэлгэрэнгүй
26 "Эко жэй ти" ХХК ХАА, үйлдвэрлэлийн 2020-11-19 2020/Е-143 "Адууны боловсруулсан өлөн гэдэс хатаан савлах үйлдвэр" Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг “Дажгүй шидтэн” ХХК Дэлгэрэнгүй
27 "Ойт бүс" ХХК Үйлчилгээний 2020-07-06 2020/Б-88 "Аялал жуулчлалын бааз" Улаанбаатар, Налайх дүүрэг "Бадар хундагын эрдэнэс" ХХК Дэлгэрэнгүй
28 "Ногоон эко мандала" ХХК Уул уурхайн 2021-03-01 2020/Б-139 “Хоолой худаг алтны шороон ордыг ил аргааг ашиглах" төсөл Баянхонгор, Галуут сум "Топ ган дриллинг" ХХК Дэлгэрэнгүй
29 "Эх монголын байгаль" ХХК ХАА, үйлдвэрлэлийн 2021-02-08 2019/NA-101 "Яс боловсруулах үйлдвэр" Өмнөговь, Номгон сум "Баргин-Элс" ХХК Дэлгэрэнгүй
30 "Дээшлэх говь" ХХК ХАА, үйлдвэрлэлийн 2020-06-30 2020/GP-24 "Мах боловсруулах үйлдвэр" төсөл Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг "Өлзийт тал" ХХК Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160