Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн сан

Батлагдсан БОННҮ-ний тайлан


Тухайн төслийг хэрэгжүүлэх явцад тухайн нутаг дэвсгэрийн байгаль орчин, нийгэм, оршин суугчдын эрүүл мэндэд учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг тодорхойлох, үнэлэх, түүний сөрөг үр дагавар, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, зайлсхийх, бууруулах, арилгах арга хэмжээг тодорхойлох баримт бичиг

Хайлтын хэсэг
БОННҮ хийсэн байгууллагын нэр Үнэлгээ хийсэн чиглэл Тайлан батлагдсан огноо Тайлангийн дугаар Төслийн нэр Төсөл хэрэгжих аймгийн нэр Төсөл хэрэгжих сумын нэр Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр
11 "Баялаг баян ундарга" ХХК ХАА, үйлдвэрлэлийн 2021-03-05 2021/ОБ-16 "Ургамал хамгааллын бодис импортлох, ашиглах, худалдах" төсөл Дорнод, Халхгол сум "Дорнод гурил" ХХК Дэлгэрэнгүй
12 "Цагаан уулын оргил" ХХК Үйлчилгээний 2020-09-02 2020/GP-198 "Аялал жуулчлалын цогцолбор байгуулах" төсөл Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг "Тэлмү газар" ХХК Дэлгэрэнгүй
13 "Баялаг баян ундарга" ХХК ХАА, үйлдвэрлэлийн 2021-03-05 БО01/26 "Мах эхлэн боловсруулах үйлдвэр байгуулах" төсөл Хөвсгөл, Мөрөн сум "Агро нэгтгэл трейд" ХХК Дэлгэрэнгүй
14 "Мон газар экологи" ХХК ХАА, үйлдвэрлэлийн 2021-03-05 2020/GP-29 "Ноос, ноолуур боловсруулах үйлдвэр" Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг "Эм кэй вай кашимер" ХХК Дэлгэрэнгүй
15 "Мон газар экологи" ХХК ХАА, үйлдвэрлэлийн 2021-03-05 2020/E-80 "Ноос, ноолуур боловсруулах үйлдвэр" Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг "Ханбогд кашимер" ХХК Дэлгэрэнгүй
16 "Грийн натур ланд" ХХК Уул уурхайн 2020-12-28 2020/Б-167 "Төмөртийн-Овоо цайрын ордыг ил, далд аргаар ашиглах" Сүхбаатар, Сүхбаатар сум "Цайрт минерал" ХХК Дэлгэрэнгүй
17 "Эко жэй ти" ХХК ХАА, үйлдвэрлэлийн 2021-03-05 2021/ОБ-13 “Мах боловсруулах үйлдвэр” Өмнөговь, Хүрмэн сум “Хаан хүнс” ХХК Дэлгэрэнгүй
18 "Говь эко" ХХК Уул уурхайн 2021-03-15 2019/T-100 "Алтны үүсмэл шороон орд ашиглах" Төв, Сэргэлэн сум "Гурван төхөм" ХХК Дэлгэрэнгүй
19 "Дөрвөн талст экологи" ХХК Уул уурхайн 2021-02-25 2020/Б-166 "Алтны шороон орд" Өвөрхангай, Уянга сум "Аум-алт" ХХК Дэлгэрэнгүй
20 "Эко жэй ти" ХХК ХАА, үйлдвэрлэлийн 2020-10-06 2020/Е-157 "Хуванцар хаягдал дахин боловсруулах үйлдвэр" Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг “Жин хун руй” ХХК Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160