Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн сан

Батлагдсан БОННҮ-ний тайлан


Тухайн төслийг хэрэгжүүлэх явцад тухайн нутаг дэвсгэрийн байгаль орчин, нийгэм, оршин суугчдын эрүүл мэндэд учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг тодорхойлох, үнэлэх, түүний сөрөг үр дагавар, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, зайлсхийх, бууруулах, арилгах арга хэмжээг тодорхойлох баримт бичиг

Батлагдсан БОННҮ-ний тайлан дэлгэрэнгүй харах хэсэг
БОННҮ хийсэн байгууллагын нэр: "Цавчирийн хөндий" ХХК
БОННҮ-ний тайлан батлагдсан огноо: 2020-01-08
БОННҮ-ний тайлангийн төрөл: Үндсэн тайлан
БОННҮ-ний тайлангийн дугаар: 2019/J-096
БОННҮ хийсэн чиглэл: Үйлчилгээний
Төслийн нэр: “Химийн хорт болон аюултай бодисын хуванцар сав баглаа боодол дахин боловсруулах үйлдвэр үйлчилгээний цогцолбор”
Төсөл хэрэгжих аймгийн нэр: Төв,
Төсөл хэрэгжих сумын нэр: Сэргэлэн сум
Төсөл хэрэгжих байршил: Төв аймаг, Сэргэлэн сум, 1-р багийн нутагт хэрэгжинэ.
Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр: “Түмэн эгшиг” ХХК
Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хаяг, холбоо барих утас, и-мэйл хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 14-р хороо, Намьянжүгийн гудамж 44-р байр 126 тоот. Утас: +976-99990428 И-мэйл: gchinzorig@yahoo.com
Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн дугаар:
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний дугаар: 000011471
Төслийн хүчин чадал: Үйлдвэрийн түүхий эд нь давсны хүчил, азотын хүчлийн 25 л-ийн хуванцар сав, хүхрийн хүчлийн сав болон аккумуляторын хуванцар гэр, пестицид-фунгицид болон гербицидын сав, аммонийн гидрооксидийн 10 л-ийн цагаан хуванцар сав, гипохлоридын 50 кг -ийн цагаан хуванцар сав химийн бодисын уут, баглаа боодол байх юм. Үйлдвэрлэлд ашиглах тоног төхөөрөмжүүд нь хуванцар бутлагч машин, хуванцар угаагч, хатаагч, хаягдал шатаах инсинератор зэргээс бүрдэх ба технологид давсны хүчил, азотын хүчил, хүхрийн хүчил, пестицид болон гербицид, аммоний гидроксид, натрийн гипохлорид зэрэг химийн бодисуудыг ашиглана. Химийн бодисын хуванцар савнуудыг задалж зүссэний дараа унтраасан шохойн уусмал бүхий реакторлуу шилжүүлнэ. Дараа нь реакторт 10-20 минут орчим байлгах ба органик бодисууд болон металлын ионууд ба кальцийн ионтой ассоциацууд үүсгэх бөгөөд савыг хоргүйжүүлэн угаах процессуудыг дамжуулсаны дараагаар хаягдал усыг тунгаагуурлуу шилжүүлнэ. Хаягдал усыг хүчил ба шүлтийн харилцан саармагжих процесс, урвалжуудаар шууд саармагжуулах, саармагжуулах материалаар дамжуулан шүүх аргуудыг ашиглан цэвэршүүлнэ. Дахин хэрэглэхгүй тунадасжсан шлам болон зарим нэг задраагүй үлдсэн органик бодисын хаягдлыг Инсинераторт бүрэн шаталтанд оруулна. инсинераторт шатааж үнсийг тусгайлан бэлтгэсэн ландфилийн талбайд хаяна.
Төсөл хэрэгжиж эхлэх он: 2020 он
Төсөл хэрэгжиж дуусах он: 2024 он
Ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтийн файл: Файл харах
Тайлангийн баталгаажих загварын файл: Файл харах
Сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах, дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний файл: Файл харах
Эрсдлийн үнэлгээ, менежментийн файл: Файл харах
Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний файл: Файл харах
Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн файл: Файл харах
Олон нийтийн оролцоог хангуулсан талаарх баримт бичиг: Файл харах
Буцах
Тайлангийн кадастрын зураг дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Кадастрын зургийн байршил: Төв аймаг, Сэргэлэн сум, 1-р багийн нутагт хэрэгжинэ.
Талбайн хэмжээ, га: 4.90
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн төрөл: эзэмших
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний дугаар: 000011471
Газар эзэмших, ашиглах гэрчилгээний нэгж талбарын дугаар: 4109051673
Ашиглах усны төрөл: гүний
Ашиглах усны хэмжээ: Хоногт 6.45 м3 ус ашиглана.
Газарзүйн мэдээний төрөл: Полигон мэдээ
Газарзүйн солбицол: | Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160