Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн сан

Батлагдсан БОННҮ-ний тайлан


Тухайн төслийг хэрэгжүүлэх явцад тухайн нутаг дэвсгэрийн байгаль орчин, нийгэм, оршин суугчдын эрүүл мэндэд учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг тодорхойлох, үнэлэх, түүний сөрөг үр дагавар, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, зайлсхийх, бууруулах, арилгах арга хэмжээг тодорхойлох баримт бичиг

Батлагдсан БОННҮ-ний тайлан дэлгэрэнгүй харах хэсэг
БОННҮ хийсэн байгууллагын нэр: "Цавчирийн хөндий" ХХК
БОННҮ-ний тайлан батлагдсан огноо: 2020-02-09
БОННҮ-ний тайлангийн төрөл: Үндсэн тайлан
БОННҮ-ний тайлангийн дугаар: 2020/Б-123
БОННҮ хийсэн чиглэл: ХАА, үйлдвэрлэлийн
Төслийн нэр: “Төмрийн хүдэр хуурай соронзон аргаар баяжуулах үйлдвэр”
Төсөл хэрэгжих аймгийн нэр: Хэнтий,
Төсөл хэрэгжих сумын нэр: Бор-Өндөр сум
Төсөл хэрэгжих байршил: Хэнтий аймаг, Бор-Өндөр сумын нутагт хэрэгжинэ.
Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр: “Саян стийл” ХХК
Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хаяг, холбоо барих утас, и-мэйл хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Тээвэрчдийн гудамж, Бообиш барилга, 401 тоот. Утас: +976 99111060
Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн дугаар:
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний дугаар: 000311339
Төслийн хүчин чадал: Баяжуулах үйлдвэр жилд 600.0 мян.тн хүдэр баяжуулах хүчин чадалтайгаар 5 жилийн хугацаанд 3000 мян.тн хүдэр баяжуулна. Баяжуулах үйлдвэрээс 6.5 км зайд байрлах Баргилт-Овоо ордоос 32-33 %-ийн агуулгатай анхдагч хүдрийг cap бүр 50 мян.тн хэмжээгээр, гэрээний дагуу хүлээн авч баяжуулан, баяжмал үйлдвэрлэх, Бор-Өндөр сум дахь төмөр замын ачилтын талбай хүртэл тээвэрлэх, вагонд ачих болон бусад үйлдвэрлэлийн бүхий л үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлыг хариуцана.
Төсөл хэрэгжиж эхлэх он: 2020 он
Төсөл хэрэгжиж дуусах он: 2025 он
Ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтийн файл: Файл харах
Тайлангийн баталгаажих загварын файл: Файл харах
Сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах, дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний файл: Файл харах
Эрсдлийн үнэлгээ, менежментийн файл: Файл харах
Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний файл: Файл харах
Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн файл: Файл харах
Олон нийтийн оролцоог хангуулсан талаарх баримт бичиг: Файл харах
Буцах
Тайлангийн кадастрын зураг дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Кадастрын зургийн байршил: Хэнтий аймаг, Бор-Өндөр сумын нутагт хэрэгжинэ.
Талбайн хэмжээ, га: 10.00
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн төрөл: эзэмших
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний дугаар: 000311339
Газар эзэмших, ашиглах гэрчилгээний нэгж талбарын дугаар: 2318001309
Ашиглах усны төрөл: гүний
Ашиглах усны хэмжээ: Хоногт 21.56 м3 ус ашиглана.
Газарзүйн мэдээний төрөл: Полигон мэдээ
Газарзүйн солбицол: | Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160