Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн сан

Батлагдсан БОННҮ-ний тайлан


Тухайн төслийг хэрэгжүүлэх явцад тухайн нутаг дэвсгэрийн байгаль орчин, нийгэм, оршин суугчдын эрүүл мэндэд учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг тодорхойлох, үнэлэх, түүний сөрөг үр дагавар, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, зайлсхийх, бууруулах, арилгах арга хэмжээг тодорхойлох баримт бичиг

Батлагдсан БОННҮ-ний тайлан дэлгэрэнгүй харах хэсэг
БОННҮ хийсэн байгууллагын нэр: "Газар дэлхий" ХХК
БОННҮ-ний тайлан батлагдсан огноо: 2021-03-17
БОННҮ-ний тайлангийн төрөл: Нэмэлт тодотгол
БОННҮ-ний тайлангийн дугаар: 2020/J-212
БОННҮ хийсэн чиглэл: Үйлчилгээний
Төслийн нэр: “Сэлэнгэ амралт, аялал жуулчлалын цогцолбор” төсөл
Төсөл хэрэгжих аймгийн нэр: Булган,
Төсөл хэрэгжих сумын нэр: Хангал сум
Төсөл хэрэгжих байршил: Булган аймаг, Хангал сумын нутагт хэрэгжинэ.
Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр: “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ
Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хаяг, холбоо барих утас, и-мэйл хаяг: Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Найрамдал талбай, Ерөнхий захиргааны байр. Утас: 99908034, 976-75773501
Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн дугаар:
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний дугаар: 0413000043
Төслийн хүчин чадал: Амрагчдын үндсэн 3 байр, тохилог энгийн өрөө болон бусад үйлчилгээнүүд болох ази, европ хоол, саун массаж, бассейн, спорт заал, урлагийн клуб, эмнэлэг, чийрэгжүүлэх гадна талбай, караоке, хурлын танхим, биллиард, талбайн теннис, спортын бүх төрлийн үйлчилгээ болон цанын баазаар ая тухтай үйлчлэхээс гадна, байгаль орчинд ээлтэй цахилгаан халаагуурын тусламжтайгаар тав тухыг мэдрүүлэн нэг удаадаа 170-500 хүн хүлээн авах хүчин чадалтай ажиллаж байна. Үндсэн болон гэрээт ажилчид нийлээд 293 байна.
Төсөл хэрэгжиж эхлэх он: 2021 он
Төсөл хэрэгжиж дуусах он:
Ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтийн файл: Файл харах
Тайлангийн баталгаажих загварын файл: Файл харах
Сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах, дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний файл: Файл харах
Эрсдлийн үнэлгээ, менежментийн файл: Файл харах
Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний файл: Файл харах
Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн файл: Файл харах
Олон нийтийн оролцоог хангуулсан талаарх баримт бичиг: Файл харах
Буцах
Тайлангийн кадастрын зураг дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Кадастрын зургийн байршил: Булган аймаг, Хангал сумын нутагт хэрэгжинэ.
Талбайн хэмжээ, га: 90.00
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн төрөл: эзэмших
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний дугаар: 0413000043
Газар эзэмших, ашиглах гэрчилгээний нэгж талбарын дугаар: 6303002938
Ашиглах усны төрөл: гүний
Ашиглах усны хэмжээ: Жилд унд ахуйд 19301 м3 ус хэрэглэнэ.
Газарзүйн мэдээний төрөл: Полигон мэдээ
Газарзүйн солбицол: | Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160