Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн сан

Батлагдсан БОННҮ-ний тайлан


Тухайн төслийг хэрэгжүүлэх явцад тухайн нутаг дэвсгэрийн байгаль орчин, нийгэм, оршин суугчдын эрүүл мэндэд учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг тодорхойлох, үнэлэх, түүний сөрөг үр дагавар, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, зайлсхийх, бууруулах, арилгах арга хэмжээг тодорхойлох баримт бичиг

Хайлтын хэсэг
БОННҮ хийсэн байгууллагын нэр Үнэлгээ хийсэн чиглэл Тайлан батлагдсан огноо Тайлангийн дугаар Төслийн нэр Төсөл хэрэгжих аймгийн нэр Төсөл хэрэгжих сумын нэр Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр
1 "Эхопланет" ХХК ХАА, үйлдвэрлэлийн 2021-06-03 2020/Т-170 “Бетон зуурмагийн үйлдвэр” Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг “Нягт-оршихуй” ХХК Дэлгэрэнгүй
2 "Эхопланет" ХХК Үйлчилгээний 2021-04-01 2020/Е-88 “Химийн бодисын агуулах, химийн бодисыг импортлох, хадгалах, ашиглах, худалдаалах” Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг “Наран гол шинэ технологи” ХХК Дэлгэрэнгүй
3 "Эхопланет" ХХК Дэд бүтцийн хөгжлийн 2021-03-29 2020/Т-160 “Эко-400” Орхон, Баян-Өндөр сум “Люксвүүд групп” ХХК Дэлгэрэнгүй
4 "Эхопланет" ХХК ХАА, үйлдвэрлэлийн 2021-04-01 2020/Т-111 “Хөөсөнцөр хавтангийн үйлдвэр” Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг “ЭСУ” ХХК Дэлгэрэнгүй
5 "Цагаан уулын оргил" ХХК ХАА, үйлдвэрлэлийн 2021-05-23 2021/ОБ-21 "Ургамал хамгааллын бодис импортлох, хадгалах, ашиглах, борлуулах агуулах" төсөл Сэлэнгэ, Цагааннуур сум "Гацуурт" ХХК Дэлгэрэнгүй
6 "Дөрвөн талст экологи" ХХК Уул уурхайн 2021-04-10 2019/T-167 "Алтны шороон орд ашиглах" Сэлэнгэ, Ерөө сум "Бэрлэгмайнинг" ХХК Дэлгэрэнгүй
7 "Нэйчурал састэйнэйбл" ХХК Дэд бүтцийн хөгжлийн 2020-09-29 2020/J-035 “Ашиглалтаас хасагдсан тээврийн хэрэгслийг задлан дахин боловсруулж, нөөцийг эргэлтэнд оруулах төв” төсөл Улаанбаатар, Налайх дүүрэг “Монгол авто ресайкл парк” ХХК Дэлгэрэнгүй
8 "Нэйчурал састэйнэйбл" ХХК Дэд бүтцийн хөгжлийн 2020-03-25 2019/T-003 “Нүүрс угаах үйлдвэр” төсөл Өмнөговь, Баян-Овоо сум “Оюут болор эрдэнэс” ХХК Дэлгэрэнгүй
9 "Тэкол" ХХК Үйлчилгээний 2021-03-29 2020/J-152 "Ноолуур боловсруулах анхан шатны үйлдвэр" Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг "Монитал кашемир" ХХК Дэлгэрэнгүй
10 "Тэкол" ХХК Үйлчилгээний 2021-03-21 2020/Т-159 "Газрын тосны бүтээгдэхүүн шилжүүлэн ачиж буулгах байгууламж болон хадгалах агуулах" Дорноговь, Замын-Үүд сум "Лекс ойл" ХХК Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160