Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн сан

Батлагдсан БОННҮ-ний тайлан


Тухайн төслийг хэрэгжүүлэх явцад тухайн нутаг дэвсгэрийн байгаль орчин, нийгэм, оршин суугчдын эрүүл мэндэд учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг тодорхойлох, үнэлэх, түүний сөрөг үр дагавар, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, зайлсхийх, бууруулах, арилгах арга хэмжээг тодорхойлох баримт бичиг

Хайлтын хэсэг
БОННҮ хийсэн байгууллагын нэр Үнэлгээ хийсэн чиглэл Тайлан батлагдсан огноо Тайлангийн дугаар Төслийн нэр Төсөл хэрэгжих аймгийн нэр Төсөл хэрэгжих сумын нэр Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр
1 "Эх монголын байгаль" ХХК Үйлчилгээний 2021-05-28 2020/T-227 “Гаалийн хяналтын талбай байгуулах” Өмнөговь, Ханбогд сум “Ёлресурс” ХХК Дэлгэрэнгүй
2 "Эх монголын байгаль" ХХК Үйлчилгээний 2020-12-30 2020/E-169 "Сорилтын шинжилгээний лаборатори" Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг “Ар си инспекшн азиа ассайрс” ХХК Дэлгэрэнгүй
3 "Эх монголын байгаль" ХХК Дэд бүтцийн хөгжлийн 2021-04-28 2020/T-168 “Нефтийн бүтээгдэхүүний агуулах” Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг “Эсэнтрейдинг” ХХК Дэлгэрэнгүй
4 "Эх монголын байгаль" ХХК Үйлчилгээний 2021-03-27 2021/0Б-10 "Аялал жуулчлалын бааз" Хөвсгөл, Чандмань-Өндөр сум “Цагаан уул тур” ХХК Дэлгэрэнгүй
5 "Эх монголын байгаль" ХХК Үйлчилгээний 2021-04-22 2020/J-176 “Гаалийн хяналтын талбай байгуулах” Өмнөговь, Ханбогд сум “Тахидаг хайрхан” ХХК Дэлгэрэнгүй
6 "Эх монголын байгаль" ХХК Үйлчилгээний 2021-04-30 2020/J-174 "Аялал жуулчлалын цогцолбор байгуулах" Улаанбаатар, Налайх дүүрэг “Монголын алт МАК" ХХК Дэлгэрэнгүй
7 "Эхопланет" ХХК Уул уурхайн 2021-06-18 2020/Б-158 “Өвөрчулуутын нүүрсний ордыг ашиглах” Баянхонгор, Галуут сум “Баялаг-Орд” ХХК Дэлгэрэнгүй
8 "Эхопланет" ХХК Уул уурхайн 2021-05-20 2020/Т-243 “Тоосгоны шаврын ордыг ил уурхайн аргаар ашиглан, тоосго үйлдвэрлэх” Улаанбаатар, Налайх дүүрэг “Күн Лүн” ХХК Дэлгэрэнгүй
9 "Цагаан уулын оргил" ХХК Уул уурхайн 2021-06-11 2020/Т-091 "Хустайн төмрийн хүдрийн орд ашиглах" төсөл Сэлэнгэ, Ерөө сум "Хүннү стийл" ХХК Дэлгэрэнгүй
10 "Эхопланет" ХХК Уул уурхайн 2021-05-20 2020/Т-023 “Хар бичигт-1 хайлуур жоншны ордыг ил ба далд аргаар ашиглах” Хэнтий, Галшар сум “Чандмань платиниум” ХХК Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160