0
Нөхөн сэргээсэн газрын тоо
0
Техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайн хэмжээ, га
0
Биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайн хэмжээ, га
Хайлтын хэсэг
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160