Хайлтын хэсэг
Аймаг, нийслэлийн нэр Мэргэжлийн байгууллагын нэр Эрх авсан огноо Эрх олгосон шийдвэрийн дугаар Эрх сунгасан огноо Эрх сунгасан шийдвэрийн дугаар Эрх дуусах огноо Үйлдэл
1 Дорнод Дөлгөөн Хэрлэн ХХК 2018-09-05 А/326 2018-09-05 2021-09-05 Дэлгэрэнгүй
2 Дорнод Зүлгэн сор ХХК 2019-05-02 А/161 2022-05-02 Дэлгэрэнгүй
3 Дорнод Дорнын хялгант тал ХХК 2018-06-04 А/167 2021-06-04 Дэлгэрэнгүй
4 Өвөрхангай Өв арвайн тал ХХК 2018-06-04 А/167 2021-06-04 Дэлгэрэнгүй
5 Өмнөговь Очир энерги ХХК 2015-07-03 А/284 2018-08-15 2021-08-15 Дэлгэрэнгүй
6 Төв Заамар өгөөмөр хайрхан ХХК 2018-06-04 А/167 2021-06-04 Дэлгэрэнгүй
7 Улаанбаатар Эм өү ди би ХХК 2016-05-12 А/154 2019-05-02 A/161 2022-05-02 Дэлгэрэнгүй
8 Улаанбаатар Эвт уул ХХК 2019-05-02 А/161 2022-05-02 Дэлгэрэнгүй
9 Улаанбаатар Томобюлдинг ХХК 2019-05-02 А/161 2022-05-02 Дэлгэрэнгүй
10 Улаанбаатар Хаппи ланд рековери ХХК 2018-06-04 А/167 2021-06-04 Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160