Хайлтын хэсэг
Аймаг, нийслэлийн нэр Мэргэжлийн байгууллагын нэр Эрх авсан огноо Эрх олгосон шийдвэрийн дугаар Эрх сунгасан огноо Эрх сунгасан шийдвэрийн дугаар Эрх дуусах огноо Үйлдэл
1 Улаанбаатар Зүүн сайн ХХК 2018-06-04 А/167 2021-06-04 Дэлгэрэнгүй
2 Улаанбаатар Сайн майнинг ХХК 2018-06-04 А/167 2021-06-04 Дэлгэрэнгүй
3 Өвөрхангай Өв арвайн тал ХХК 2018-06-04 А/167 2021-06-04 Дэлгэрэнгүй
4 Улаанбаатар Цэцэгт хөндлөн улаан ХХК 2018-06-04 А/167 2021-06-04 Дэлгэрэнгүй
5 Улаанбаатар Экоминерал ХХК 2018-06-04 А/167 2021-06-04 Дэлгэрэнгүй
6 Улаанбаатар Тогорууны худаг ХХК 2018-06-04 А/167 А/167 2021-06-04 Дэлгэрэнгүй
7 Дорнод Дорнын хялгант тал ХХК 2018-06-04 А/167 2021-06-04 Дэлгэрэнгүй
8 Улаанбаатар Хаппи ланд рековери ХХК 2018-06-04 А/167 2021-06-04 Дэлгэрэнгүй
9 Төв Заамар өгөөмөр хайрхан ХХК 2018-06-04 А/167 2021-06-04 Дэлгэрэнгүй
10 Өмнөговь Очир энерги ХХК 2015-07-03 А/284 2018-08-15 2021-08-15 Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160