Мэргэжлийн байгууллага
Аймаг, нийслэлийн нэр: Дорнод
Сум, дүүргийн нэр: Хэрлэн
Мэргэжлийн байгууллагын нэр: Дөлгөөн Хэрлэн ХХК
Регистрийн дугаар:
Хаяг: Дорнод аймаг, Хэрлэн сум
Утасны дугаар:
Факсын дугаар:
И-мэйл:
Вэб хаяг:
Шуудангийн хаяг:
Газарзүйн мэдээний төлөв байдал: Газарзүйн мэдээ байхгүй байна. 

Мэргэжлийн байгууллагын эрхийн бүртгэл
Мэргэжлийн байгууллагын нэр: Дөлгөөн Хэрлэн ХХК
Эрхийн гэрчилгээний дугаар: 2015/P111
Эрх олгосон байгууллагын нэр: БОАЖЯ
Эрх авсан огноо: 2018-09-05
Эрх олгосон шийдвэрийн нэр, дугаар: А/326
Эрх сунгасан байгууллагын нэр: БОАЖЯ
Эрх сунгасан огноо: 2018-09-05
Эрх сунгасан шийдвэрийн нэр, дугаар:
Эрх дуусах огноо: 2021-09-05
Эрх хүчингүй болгосон байгууллагын нэр:
Эрх хүчингүй болгосон огноо:
Эрх хүчингүй болгосон шийдвэрийн нэр, дугаар:
Нэмэлт мэдээлэл:
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160