Мэргэжлийн байгууллага
Аймаг, нийслэлийн нэр: Улаанбаатар
Сум, дүүргийн нэр: Баянзүрх
Мэргэжлийн байгууллагын нэр: Талын хийморь ХХК
Регистрийн дугаар:
Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг
Утасны дугаар:
Факсын дугаар:
И-мэйл:
Вэб хаяг:
Шуудангийн хаяг:
Газарзүйн мэдээний төлөв байдал: Газарзүйн мэдээ байхгүй байна. 

Мэргэжлийн байгууллагын эрхийн бүртгэл
Мэргэжлийн байгууллагын нэр: Талын хийморь ХХК
Эрхийн гэрчилгээний дугаар: 2015/P131
Эрх олгосон байгууллагын нэр: БОАЖЯ
Эрх авсан огноо: 2018-08-15
Эрх олгосон шийдвэрийн нэр, дугаар: А/284
Эрх сунгасан байгууллагын нэр: БОАЖЯ
Эрх сунгасан огноо: 2018-08-15
Эрх сунгасан шийдвэрийн нэр, дугаар:
Эрх дуусах огноо: 2021-08-15
Эрх хүчингүй болгосон байгууллагын нэр:
Эрх хүчингүй болгосон огноо:
Эрх хүчингүй болгосон шийдвэрийн нэр, дугаар:
Нэмэлт мэдээлэл:
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160