Хайлтын хэсэг
Аймаг, нийслэлийн нэр Мэргэжлийн байгууллагын нэр Эрх авсан огноо Эрх олгосон шийдвэрийн дугаар Эрх сунгасан огноо Эрх сунгасан шийдвэрийн дугаар Эрх дуусах огноо Үйлдэл
21 Улаанбаатар Хайрхан уулын нөмөр ХХК 2019-05-02 А/161 2019-05-02 2022-05-02 Дэлгэрэнгүй
22 Улаанбаатар Талын хийморь ХХК 2018-08-15 А/284 2018-08-15 2021-08-15 Дэлгэрэнгүй
23 Дорнод Дөлгөөн Хэрлэн ХХК 2018-09-05 А/326 2018-09-05 2021-09-05 Дэлгэрэнгүй
24 Улаанбаатар Цэцэрлэгжилт ХХК 2015-07-03 A/270 2018-09-05 А/326 2021-09-05 Дэлгэрэнгүй
25 Улаанбаатар Илт гоулд ХХК 2015-07-03 А/270 2018-08-27 A/67 2021-08-27 Дэлгэрэнгүй
26 Өмнөговь Очир энерги ХХК 2015-07-03 А/284 2018-08-15 2021-08-15 Дэлгэрэнгүй
27 Улаанбаатар Эдмоор ХХК 2018-12-25 А/530 2018-12-25 2021-12-25 Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160