Хайлтын хэсэг
Аймаг, нийслэлийн нэр Мэргэжлийн байгууллагын нэр Эрх авсан огноо Эрх олгосон шийдвэрийн дугаар Эрх сунгасан огноо Эрх сунгасан шийдвэрийн дугаар Эрх дуусах огноо Үйлдэл
11 Өвөрхангай Өв арвайн тал ХХК 2018-06-04 А/167 2021-06-04 Дэлгэрэнгүй
12 Улаанбаатар Цэцэгт хөндлөн улаан ХХК 2018-06-04 А/167 2021-06-04 Дэлгэрэнгүй
13 Улаанбаатар Хаппи ланд рековери ХХК 2018-06-04 А/167 2021-06-04 Дэлгэрэнгүй
14 Улаанбаатар Эко ургамал ХХК 2016-05-31 А/172 2019-07-10 Сайдын А-359 дугаар тушаал 2022-07-10 Дэлгэрэнгүй
15 Улаанбаатар Атлантида стар ХХК 2019-03-22 А/100 2019-03-22 2022-03-22 Дэлгэрэнгүй
16 Улаанбаатар Рекламэшнсервис ХХК 2019-05-02 А/161 2019-05-02 2022-05-02 Дэлгэрэнгүй
17 Улаанбаатар Экомайнинг ассесмент ХХК 2019-05-02 Сайдын А-161 дүгээр тушаал 2019-05-02 2022-05-02 Дэлгэрэнгүй
18 Улаанбаатар Платинумланд ХХК 2016-05-12 А/154 2019-05-02 А/161 2022-05-02 Дэлгэрэнгүй
19 Улаанбаатар Орхонтуулын харгуй ХХК 2016-05-12 А/154 2019-07-10 А/359 2022-07-10 Дэлгэрэнгүй
20 Улаанбаатар Эм өү ди би ХХК 2016-05-12 А/154 2019-05-02 A/161 2022-05-02 Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160