Мэргэжлийн байгууллага
Аймаг, нийслэлийн нэр: Дорнод
Сум, дүүргийн нэр: Хэрлэн
Мэргэжлийн байгууллагын нэр: Зүлгэн сор ХХК
Регистрийн дугаар: -
Хаяг: Дорнод аймаг, Хэрлэн сум
Утасны дугаар:
Факсын дугаар:
И-мэйл:
Вэб хаяг:
Шуудангийн хаяг:
Газарзүйн мэдээний төлөв байдал: Газарзүйн мэдээ байхгүй байна. 

Мэргэжлийн байгууллагын эрхийн бүртгэл
Мэргэжлийн байгууллагын нэр: Зүлгэн сор ХХК
Эрхийн гэрчилгээний дугаар: 2013/J007
Эрх олгосон байгууллагын нэр: БОАЖЯ
Эрх авсан огноо: 2019-05-02
Эрх олгосон шийдвэрийн нэр, дугаар: А/161
Эрх сунгасан байгууллагын нэр:
Эрх сунгасан огноо:
Эрх сунгасан шийдвэрийн нэр, дугаар:
Эрх дуусах огноо: 2022-05-02
Эрх хүчингүй болгосон байгууллагын нэр:
Эрх хүчингүй болгосон огноо:
Эрх хүчингүй болгосон шийдвэрийн нэр, дугаар:
Нэмэлт мэдээлэл:
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160