Хайлтын хэсэг
Аймаг, нийслэлийн нэр Мэргэжлийн байгууллагын нэр Эрх авсан огноо Эрх олгосон шийдвэрийн дугаар Эрх сунгасан огноо Эрх сунгасан шийдвэрийн дугаар Эрх дуусах огноо Үйлдэл
1 Улаанбаатар Томобюлдинг ХХК 2019-05-02 А/161 2022-05-02 Дэлгэрэнгүй
2 Улаанбаатар Эвт уул ХХК 2019-05-02 А/161 2022-05-02 Дэлгэрэнгүй
3 Дорнод Зүлгэн сор ХХК 2019-05-02 А/161 2022-05-02 Дэлгэрэнгүй
4 Улаанбаатар Гарденсити ХХК 2019-03-22 А/100 2022-03-22 Дэлгэрэнгүй
5 Улаанбаатар Экоминерал ХХК 2018-06-04 А/167 2021-06-04 Дэлгэрэнгүй
6 Дорнод Дорнын хялгант тал ХХК 2018-06-04 А/167 2021-06-04 Дэлгэрэнгүй
7 Төв Заамар өгөөмөр хайрхан ХХК 2018-06-04 А/167 2021-06-04 Дэлгэрэнгүй
8 Улаанбаатар Зүүн сайн ХХК 2018-06-04 А/167 2021-06-04 Дэлгэрэнгүй
9 Улаанбаатар Сайн майнинг ХХК 2018-06-04 А/167 2021-06-04 Дэлгэрэнгүй
10 Улаанбаатар Тогорууны худаг ХХК 2018-06-04 А/167 А/167 2021-06-04 Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160