Хайлтын хэсэг
Аймаг, нийслэлийн нэр Мэргэжлийн байгууллагын нэр Эрх авсан огноо Эрх олгосон шийдвэрийн дугаар Эрх сунгасан огноо Эрх сунгасан шийдвэрийн дугаар Эрх дуусах огноо Үйлдэл
1 Улаанбаатар Томобюлдинг ХХК 2019-05-02 А/161 2022-05-02 Дэлгэрэнгүй
2 Улаанбаатар Эвт уул ХХК 2019-05-02 А/161 2022-05-02 Дэлгэрэнгүй
3 Дорнод Зүлгэн сор ХХК 2019-05-02 А/161 2022-05-02 Дэлгэрэнгүй
4 Улаанбаатар Гарденсити ХХК 2019-03-22 А/100 2022-03-22 Дэлгэрэнгүй
5 Улаанбаатар Эко ургамал ХХК 2016-05-31 А/172 2019-07-10 Сайдын А-359 дугаар тушаал 2022-07-10 Дэлгэрэнгүй
6 Улаанбаатар Атлантида стар ХХК 2019-03-22 А/100 2019-03-22 2022-03-22 Дэлгэрэнгүй
7 Улаанбаатар Рекламэшнсервис ХХК 2019-05-02 А/161 2019-05-02 2022-05-02 Дэлгэрэнгүй
8 Улаанбаатар Экомайнинг ассесмент ХХК 2019-05-02 Сайдын А-161 дүгээр тушаал 2019-05-02 2022-05-02 Дэлгэрэнгүй
9 Улаанбаатар Платинумланд ХХК 2016-05-12 А/154 2019-05-02 А/161 2022-05-02 Дэлгэрэнгүй
10 Улаанбаатар Орхонтуулын харгуй ХХК 2016-05-12 А/154 2019-07-10 А/359 2022-07-10 Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160