1941
Эвдэрсэн газрын тоо
1643
Эвдэрсэн газрын байршлын тоо
34906.42
Эвдэрсэн нийт талбай, га
Хайлтын хэсэг
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр Тооллого хийсэн огноо Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Эвдэрсэн шалтгааны төрөл Эвдрэлд орж орхигдсон газрын нэр Эвдэрсэн нийт талбай, га Үйлдэл
1 Архангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-10-11 Архангай Цэнхэр Уул уурхайн олборлолт Ястын ам 61.5000 Дэлгэрэнгүй
2 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2019-05-15 Дундговь Баянжаргалан Уул уурхайн олборлолт Яст 6.0000 Дэлгэрэнгүй
3 Тооллого хийсэн байгууллага: Завхан аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/180 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг 2018-09-27 Завхан Алдархаан Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Яруугийн голын карер 2 1.2000 Дэлгэрэнгүй
4 Тооллого хийсэн байгууллага: Завхан аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/180 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг 2018-09-27 Завхан Алдархаан Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Яруугийн голын карер 1 0.5000 Дэлгэрэнгүй
5 Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар 2018-03-26 Дорноговь Даланжаргалан Уул уурхайн олборлолт Яригат-9 0.0177 Дэлгэрэнгүй
6 Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар 2018-10-18 Дорноговь Даланжаргалан Уул уурхайн олборлолт Яригат-8 0.0184 Дэлгэрэнгүй
7 Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар 2018-03-26 Дорноговь Даланжаргалан Уул уурхайн олборлолт Яригат-7 0.0136 Дэлгэрэнгүй
8 Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар 2018-03-26 Дорноговь Даланжаргалан Уул уурхайн олборлолт Яригат-6 0.0034 Дэлгэрэнгүй
9 Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар 2018-03-26 Дорноговь Даланжаргалан Уул уурхайн олборлолт Яригат-5 0.0246 Дэлгэрэнгүй
10 Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар 2018-03-26 Дорноговь Даланжаргалан Уул уурхайн олборлолт Яригат-4 0.0160 Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160