1941
Эвдэрсэн газрын тоо
1643
Эвдэрсэн газрын байршлын тоо
34906.42
Эвдэрсэн нийт талбай, га
Хайлтын хэсэг
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр Тооллого хийсэн огноо Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Эвдэрсэн шалтгааны төрөл Эвдрэлд орж орхигдсон газрын нэр Эвдэрсэн нийт талбай, га Үйлдэл
1 Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-06-26 Говьсүмбэр Шивээговь Цэргийн зориулалт Уурхайн гражийн баруун талын барилгын туурь хог хаягдал 1 0.6500 Дэлгэрэнгүй
2 Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-06-26 Говьсүмбэр Шивээговь Цэргийн зориулалт Уурхайн гражийн баруун талын барилгын туурь хог хаягдал 3 0.2300 Дэлгэрэнгүй
3 Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-06-25 Говьсүмбэр Баянтал Цэргийн зориулалт Баянтал сумын 1 дүгээр баг Сүлд овооны зүүн талын барилгын туурь хог хаягдалтай талбай 0.0400 Дэлгэрэнгүй
4 Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-06-26 Говьсүмбэр Шивээговь Цэргийн зориулалт Шивээговь сумын ЗДТГ-н урд талын барилгын туурь хог хаягдал 1 0.0200 Дэлгэрэнгүй
5 Гүнгийн хажуу ХХК 2017-05-12 Орхон Жаргалант Цэргийн зориулалт Онгоцотын ам 0.1700 Дэлгэрэнгүй
6 Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-06-26 Говьсүмбэр Шивээговь Цэргийн зориулалт Уурхайн гражийн баруун талын барилгын туурь хог хаягдал 2 1.0600 Дэлгэрэнгүй
7 Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-06-25 Говьсүмбэр Баянтал Цэргийн зориулалт Баянтал сум 1 дүгээр баг 2.1100 Дэлгэрэнгүй
8 Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-07-03 Говьсүмбэр Баянтал Цэргийн зориулалт Баянтал сумын 1 дүгээр баг Төв хогийн цэгийн зүүн талд 2.1000 Дэлгэрэнгүй
9 Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-07-02 Говьсүмбэр Сүмбэр Цэргийн зориулалт Сүмбэр сумын 4 дүгээр баг Улаан цагаан усны баруун талын барилгын туурь хог хаягдал 8 102.7700 Дэлгэрэнгүй
10 Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-06-26 Говьсүмбэр Шивээговь Цэргийн зориулалт Уурхайн гражийн баруун талын барилгын туурь хог хаягдал 4 0.0400 Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160