1941
Эвдэрсэн газрын тоо
1643
Эвдэрсэн газрын байршлын тоо
34906.42
Эвдэрсэн нийт талбай, га
Хайлтын хэсэг
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр Тооллого хийсэн огноо Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Эвдэрсэн шалтгааны төрөл Эвдрэлд орж орхигдсон газрын нэр Эвдэрсэн нийт талбай, га Үйлдэл
1 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2019-05-13 Дундговь Адаацаг Уул уурхайн олборлолт Ухаа овоо 3.0000 Дэлгэрэнгүй
2 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2019-05-13 Дундговь Адаацаг Уул уурхайн олборлолт Хужирт 7.0000 Дэлгэрэнгүй
3 Дорноговь амйгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-03-21 Дорноговь Айраг Уул уурхайн олборлолт Цагаан дэл 2 0.0211 Дэлгэрэнгүй
4 Дорноговь амйгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-03-22 Дорноговь Айраг Уул уурхайн олборлолт 19-р илрэл 0.8618 Дэлгэрэнгүй
5 Дорноговь амйгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-03-21 Дорноговь Айраг Уул уурхайн олборлолт Цагаан дэл 1 0.3770 Дэлгэрэнгүй
6 Дорноговь амйгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-03-21 Дорноговь Айраг Уул уурхайн олборлолт Цагаан дэл 4 0.3954 Дэлгэрэнгүй
7 Дорноговь амйгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-03-21 Дорноговь Айраг Хүний буруутай үйл ажиллагаа Хормойн бууц 0.1336 Дэлгэрэнгүй
8 Дорноговь амйгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-03-21 Дорноговь Айраг Хүний буруутай үйл ажиллагаа Бурхант 0.2820 Дэлгэрэнгүй
9 Дорноговь амйгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-03-21 Дорноговь Айраг Хүний буруутай үйл ажиллагаа Хормойн бууц 0.0423 Дэлгэрэнгүй
10 Дорноговь амйгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-03-21 Дорноговь Айраг Уул уурхайн олборлолт цагаан дэл 3 0.0034 Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160