1941
Эвдэрсэн газрын тоо
1643
Эвдэрсэн газрын байршлын тоо
34906.42
Эвдэрсэн нийт талбай, га
Хайлтын хэсэг
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр Тооллого хийсэн огноо Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Эвдэрсэн шалтгааны төрөл Эвдрэлд орж орхигдсон газрын нэр Эвдэрсэн нийт талбай, га Үйлдэл
1 Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ 2018-08-31 Сүхбаатар Эрдэнэцагаан Авто замын ажил Өлзийтийн хүрэн уулын зүүн хойно 1 0.5790 Дэлгэрэнгүй
2 Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ 2018-08-31 Сүхбаатар Эрдэнэцагаан Уул уурхайн олборлолт Сайн хөөвөр 113.0000 Дэлгэрэнгүй
3 Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ 2018-08-31 Сүхбаатар Эрдэнэцагаан Уул уурхайн олборлолт Хөхтний нуруу 115.0000 Дэлгэрэнгүй
4 Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ 2018-08-31 Сүхбаатар Эрдэнэцагаан Уул уурхайн олборлолт Далай булаг 0.0516 Дэлгэрэнгүй
5 Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ 2018-08-31 Сүхбаатар Эрдэнэцагаан Авто замын ажил Өлзийтийн хүрэн уулын зүүн хойно 0.5932 Дэлгэрэнгүй
6 Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ 2018-09-01 Сүхбаатар Эрдэнэцагаан Уул уурхайн олборлолт Дөрвөлж уулын хойно 0.7760 Дэлгэрэнгүй
7 Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ 2018-08-31 Сүхбаатар Эрдэнэцагаан Уул уурхайн олборлолт Баянцогт 0.2700 Дэлгэрэнгүй
8 Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ 2018-09-01 Сүхбаатар Эрдэнэцагаан Авто замын ажил Хошууны говийн булаг 1.9000 Дэлгэрэнгүй
9 Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ 2018-08-30 Сүхбаатар Эрдэнэцагаан Уул уурхайн олборлолт Егүзэр 8.7000 Дэлгэрэнгүй
10 Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ 2018-08-31 Сүхбаатар Эрдэнэцагаан Уул уурхайн олборлолт Хулман нуур 68.6000 Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160