1941
Эвдэрсэн газрын тоо
1643
Эвдэрсэн газрын байршлын тоо
34906.42
Эвдэрсэн нийт талбай, га
Хайлтын хэсэг
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр Тооллого хийсэн огноо Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Эвдэрсэн шалтгааны төрөл Эвдрэлд орж орхигдсон газрын нэр Эвдэрсэн нийт талбай, га Үйлдэл
1 Мөнгөн Марал 2018-10-05 Хэнтий Батноров Уул уурхайн олборлолт Ямаат 4.2810 Дэлгэрэнгүй
2 Мөнгөн Марал 2018-12-07 Хэнтий Батноров Уул уурхайн олборлолт Ар булаг 1.9756 Дэлгэрэнгүй
3 Мөнгөн Марал 2018-10-05 Хэнтий Батноров Уул уурхайн олборлолт Маль 16.2650 Дэлгэрэнгүй
4 Мөнгөн Марал 2018-10-05 Хэнтий Батноров Уул уурхайн олборлолт Хавтгай-2 3.6700 Дэлгэрэнгүй
5 Мөнгөн Марал 2018-10-05 Хэнтий Батноров Уул уурхайн олборлолт Баянхан 1.1400 Дэлгэрэнгүй
6 Мөнгөн Марал 2018-10-05 Хэнтий Батноров Уул уурхайн олборлолт Шувуут 0.7470 Дэлгэрэнгүй
7 Мөнгөн Марал 2018-10-05 Хэнтий Батноров Уул уурхайн олборлолт Иргэний ам 2.9648 Дэлгэрэнгүй
8 Мөнгөн Марал 2018-12-07 Хэнтий Батноров Уул уурхайн олборлолт Жаргалант 0.5120 Дэлгэрэнгүй
9 Мөнгөн Марал 2018-12-07 Хэнтий Батноров Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Бэрх тосгоны 0.8680 Дэлгэрэнгүй
10 Мөнгөн Марал 2018-12-07 Хэнтий Баянмөнх Уул уурхайн олборлолт Дулаан уул 0.5140 Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160