1941
Эвдэрсэн газрын тоо
1643
Эвдэрсэн газрын байршлын тоо
34906.42
Эвдэрсэн нийт талбай, га
Хайлтын хэсэг
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр Тооллого хийсэн огноо Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Эвдэрсэн шалтгааны төрөл Эвдрэлд орж орхигдсон газрын нэр Эвдэрсэн нийт талбай, га Үйлдэл
1 Эм И Си Эс Зэт Би ХХК 2018-12-15 Өмнөговь Цогтцэций Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Таван толгой тосгоны ар / Баруун нарангийн замын дагуу/ 0.8600 Дэлгэрэнгүй
2 Эм И Си Эс Зэт Би ХХК 2018-12-16 Өмнөговь Цогтцэций Уул уурхайн олборлолт Таван толгой 276.9100 Дэлгэрэнгүй
3 Эм И Си Эс Зэт Би ХХК 2018-12-15 Өмнөговь Баян Овоо Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Могойт баг, Жаргалантын хөндий 6.9600 Дэлгэрэнгүй
4 Эм И Си Эс Зэт Би ХХК 2018-12-15 Өмнөговь Цогтцэций Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Хадан усны урд зоо 38.6500 Дэлгэрэнгүй
5 Эм И Си Эс Зэт Би ХХК 2018-12-15 Өмнөговь Цогтцэций Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Шар дэл 7.2900 Дэлгэрэнгүй
6 Эм И Си Эс Зэт Би ХХК 2018-12-15 Өмнөговь Баян Овоо Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Могойт баг, Цагаан хошуу 3.0400 Дэлгэрэнгүй
7 Эм И Си Эс Зэт Би ХХК 2018-12-15 Өмнөговь Номгон Уул уурхайн олборлолт Задгайт гэх газар 0.0400 Дэлгэрэнгүй
8 Эм И Си Эс Зэт Би ХХК 2018-12-16 Өмнөговь Цогтцэций Уул уурхайн олборлолт Ухаа худаг 0.1000 Дэлгэрэнгүй
9 Эм И Си Эс Зэт Би ХХК 2018-12-15 Өмнөговь Цогтцэций Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Босгын хар 21.8000 Дэлгэрэнгүй
10 Эм И Си Эс Зэт Би ХХК 2018-12-16 Өмнөговь Цогтцэций Уул уурхайн олборлолт Бор толгой 1.0000 Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160