1941
Эвдэрсэн газрын тоо
1643
Эвдэрсэн газрын байршлын тоо
34906.42
Эвдэрсэн нийт талбай, га
Хайлтын хэсэг
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр Тооллого хийсэн огноо Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Эвдэрсэн шалтгааны төрөл Эвдрэлд орж орхигдсон газрын нэр Эвдэрсэн нийт талбай, га Үйлдэл
81 Дорноговь амйгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-03-26 Дорноговь Даланжаргалан Хүний буруутай үйл ажиллагаа Шувуу 0.0705 Дэлгэрэнгүй
82 Найчрал Састайнэблэ ХХК 2018-12-20 Төв Эрдэнэ Уул уурхайн олборлолт Шохой цагаан булаг 4.6500 Дэлгэрэнгүй
83 Найчрал Састайнэблэ ХХК 2018-12-20 Төв Эрдэнэ Уул уурхайн олборлолт Шохойт уул 7.0900 Дэлгэрэнгүй
84 Тооллого хийсэн байгууллага: Завхан аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/180 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг 2018-09-29 Завхан Их Уул Авто замын ажил Шонтын гарам 4.5000 Дэлгэрэнгүй
85 Тооллого хийсэн байгууллага: Завхан аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/180 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг 2018-09-30 Завхан Тэлмэн Авто замын ажил Шовх улаан 0.2500 Дэлгэрэнгүй
86 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2019-05-15 Дундговь Дэлгэрхангай Уул уурхайн олборлолт Ширээ уул 2 2.0000 Дэлгэрэнгүй
87 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2019-05-15 Дундговь Дэлгэрхангай Уул уурхайн олборлолт Ширээ уул 1 2.0000 Дэлгэрэнгүй
88 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-06-16 Дундговь Дэлгэрхангай Уул уурхайн олборлолт Ширээ уул 2.0000 Дэлгэрэнгүй
89 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2019-05-15 Дундговь Дэлгэрхангай Уул уурхайн олборлолт ширээгийн хөндий 2 3.0000 Дэлгэрэнгүй
90 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2019-05-15 Дундговь Дэлгэрхангай Уул уурхайн олборлолт ширээгийн хөндий 2.0000 Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160