1941
Эвдэрсэн газрын тоо
1643
Эвдэрсэн газрын байршлын тоо
34906.42
Эвдэрсэн нийт талбай, га
Хайлтын хэсэг
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр Тооллого хийсэн огноо Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Эвдэрсэн шалтгааны төрөл Эвдрэлд орж орхигдсон газрын нэр Эвдэрсэн нийт талбай, га Үйлдэл
81 Архангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-08-21 Архангай Эрдэнэмандал Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Тэнүүн хангайн хойд гол 0.0500 Дэлгэрэнгүй
82 Архангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-08-21 Архангай Эрдэнэмандал Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Намжаа гарам 0.2000 Дэлгэрэнгүй
83 Архангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-06-26 Архангай Тариат Авто замын ажил Даваат 9.6000 Дэлгэрэнгүй
84 Архангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-06-25 Архангай Тариат Авто замын ажил Ухаа толгой 2.0000 Дэлгэрэнгүй
85 Архангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-06-25 Архангай Тариат Авто замын ажил Урт жалга 1.4000 Дэлгэрэнгүй
86 Архангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-06-26 Архангай Тариат Авто замын ажил Хавцгайн сэжүүр 7.0000 Дэлгэрэнгүй
87 Архангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-06-27 Архангай Тариат Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Цагаан уул 5.2000 Дэлгэрэнгүй
88 Архангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-06-27 Архангай Тариат Авто замын ажил Хөндлөн нуур 5.0000 Дэлгэрэнгүй
89 Архангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-06-27 Архангай Тариат Авто замын ажил Доод цагаан нүүр 3.3000 Дэлгэрэнгүй
90 Архангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-06-29 Архангай Өндөр Улаан Авто замын ажил Богчийн үзүүр 3.4000 Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160