1941
Эвдэрсэн газрын тоо
1643
Эвдэрсэн газрын байршлын тоо
34906.42
Эвдэрсэн нийт талбай, га
Хайлтын хэсэг
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр Тооллого хийсэн огноо Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Эвдэрсэн шалтгааны төрөл Эвдрэлд орж орхигдсон газрын нэр Эвдэрсэн нийт талбай, га Үйлдэл
81 Эм И Си Эс Зэт Би ХХК 2018-12-16 Өмнөговь Сэврэй Хүний буруутай үйл ажиллагаа Зөөлөнгийн нуруу, Хүүш 0.1100 Дэлгэрэнгүй
82 Эм И Си Эс Зэт Би ХХК 2018-12-16 Өмнөговь Сэврэй Хүний буруутай үйл ажиллагаа Баянборын нуруу, Худаг шанд 0.9100 Дэлгэрэнгүй
83 Эм И Си Эс Зэт Би ХХК 2018-12-16 Өмнөговь Сэврэй Хүний буруутай үйл ажиллагаа Баянборын нуруу, Элээн үүрт 3.5300 Дэлгэрэнгүй
84 Эм И Си Эс Зэт Би ХХК 2018-12-16 Өмнөговь Сэврэй Хүний буруутай үйл ажиллагаа Баянборын нуруу, Задгай шандны адаг сайр 4.4200 Дэлгэрэнгүй
85 Эм И Си Эс Зэт Би ХХК 2018-12-16 Өмнөговь Сэврэй Хүний буруутай үйл ажиллагаа Баянборын нуруу, Хүрэн овоо 6.1200 Дэлгэрэнгүй
86 Эм И Си Эс Зэт Би ХХК 2018-12-16 Өмнөговь Сэврэй Хүний буруутай үйл ажиллагаа Баянборын нуруу, Хар чулуут 3.1300 Дэлгэрэнгүй
87 Эм И Си Эс Зэт Би ХХК 2018-12-16 Өмнөговь Цогт Овоо Хүний буруутай үйл ажиллагаа Бортээг баг, Улаан худаг 1.5300 Дэлгэрэнгүй
88 Эм И Си Эс Зэт Би ХХК 2018-12-16 Өмнөговь Цогт Овоо Уул уурхайн олборлолт Бортээг баг, Даянгар 8.0000 Дэлгэрэнгүй
89 Эм И Си Эс Зэт Би ХХК 2018-12-16 Өмнөговь Цогт Овоо Хүний буруутай үйл ажиллагаа Бортээг баг, Дунд Даянгар, Цагаан товог 15.6660 Дэлгэрэнгүй
90 Эм И Си Эс Зэт Би ХХК 2018-12-16 Өмнөговь Цогт Овоо Хүний буруутай үйл ажиллагаа Бортээг баг, Даянгар 1.0000 Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160