1941
Эвдэрсэн газрын тоо
1643
Эвдэрсэн газрын байршлын тоо
34906.42
Эвдэрсэн нийт талбай, га
Хайлтын хэсэг
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр Тооллого хийсэн огноо Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Эвдэрсэн шалтгааны төрөл Эвдрэлд орж орхигдсон газрын нэр Эвдэрсэн нийт талбай, га Үйлдэл
81 Найчрал Састайнэблэ ХХК 2018-12-20 Төв Заамар Уул уурхайн олборлолт Ар наймганы хөндий Бумбат-2 36.7200 Дэлгэрэнгүй
82 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2019-05-14 Дундговь Баянжаргалан Уул уурхайн олборлолт Улаан толгой 1.3000 Дэлгэрэнгүй
83 Найчрал Састайнэблэ ХХК 2018-12-20 Төв Заамар Уул уурхайн олборлолт Цоцгоны мухарын нэртэй ордын талбайн хойд хэсэгт 14.9200 Дэлгэрэнгүй
84 Найчрал Састайнэблэ ХХК 2018-12-20 Төв Заамар Уул уурхайн олборлолт Цоцгоны мухарын ам 19.4800 Дэлгэрэнгүй
85 Найчрал Састайнэблэ ХХК 2018-12-20 Төв Заамар Уул уурхайн олборлолт Ар наймганы дээд болон доод хэсэг 80.8600 Дэлгэрэнгүй
86 Найчрал Састайнэблэ ХХК 2018-12-20 Төв Заамар Уул уурхайн олборлолт Цагаан галт 47.0500 Дэлгэрэнгүй
87 Найчрал Састайнэблэ ХХК 2018-12-20 Төв Заамар Уул уурхайн олборлолт Цагаан галт 4.2700 Дэлгэрэнгүй
88 Найчрал Састайнэблэ ХХК 2018-12-20 Төв Заамар Уул уурхайн олборлолт Туулын баруун дэнж, Улаан уул 384.9200 Дэлгэрэнгүй
89 Найчрал Састайнэблэ ХХК 2018-12-20 Төв Заамар Уул уурхайн олборлолт Баянгийн амны доод хэсэгт Туулын гольдрол-3 44.8500 Дэлгэрэнгүй
90 Найчрал Састайнэблэ ХХК 2018-12-20 Төв Заамар Уул уурхайн олборлолт Баянгийн ам 32.8800 Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160