1941
Эвдэрсэн газрын тоо
1643
Эвдэрсэн газрын байршлын тоо
34906.42
Эвдэрсэн нийт талбай, га
Хайлтын хэсэг
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр Тооллого хийсэн огноо Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Эвдэрсэн шалтгааны төрөл Эвдрэлд орж орхигдсон газрын нэр Эвдэрсэн нийт талбай, га Үйлдэл
71 Увс аймгийн Засаг даргын 2017.06.16 А/289 тоот захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг 2017-08-15 Увс Давст Уул уурхайн олборлолт Шүдэн уул 10.3000 Дэлгэрэнгүй
72 Гүнгийн хажуу ХХК 2017-05-13 Орхон Жаргалант Авто замын ажил Шувуутын адаг 3.3000 Дэлгэрэнгүй
73 Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/137 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг 2017-06-03 Говь Алтай Шарга Хүний буруутай үйл ажиллагаа Шувуу толгойн өвөр 0.0586 Дэлгэрэнгүй
74 Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/137 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг 2018-04-24 Говь Алтай Алтай Хүний буруутай үйл ажиллагаа Шувуутайн сайр салаа-3 1.7800 Дэлгэрэнгүй
75 Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/137 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг 2018-04-24 Говь Алтай Алтай Хүний буруутай үйл ажиллагаа Шувуутайн сайр салаа-2 0.0800 Дэлгэрэнгүй
76 Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/137 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг 2017-06-02 Говь Алтай Алтай Хүний буруутай үйл ажиллагаа Шувуутайн сайр салаа-1 0.4800 Дэлгэрэнгүй
77 Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/137 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг 2018-04-24 Говь Алтай Алтай Хүний буруутай үйл ажиллагаа Шувуутайн сайр-4 овоолго 1.0200 Дэлгэрэнгүй
78 Мөнгөн Марал 2018-10-05 Хэнтий Батноров Уул уурхайн олборлолт Шувуут 0.7470 Дэлгэрэнгүй
79 Тооллого хийсэн байгууллага: Завхан аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/180 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг 2018-10-04 Завхан Завханмандал Уул уурхайн олборлолт Шувуун-2 0.1400 Дэлгэрэнгүй
80 Тооллого хийсэн байгууллага: Завхан аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/180 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг 2018-10-04 Завхан Завханмандал Уул уурхайн олборлолт Шувуун -1 0.3000 Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160