1941
Эвдэрсэн газрын тоо
1643
Эвдэрсэн газрын байршлын тоо
34906.42
Эвдэрсэн нийт талбай, га
Хайлтын хэсэг
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр Тооллого хийсэн огноо Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Эвдэрсэн шалтгааны төрөл Эвдрэлд орж орхигдсон газрын нэр Эвдэрсэн нийт талбай, га Үйлдэл
71 Архангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-08-23 Архангай Төвшрүүлэх Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Онгоцтын ам 0.4000 Дэлгэрэнгүй
72 Архангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-10-08 Архангай Цэнхэр Авто замын ажил Доод хясаа 1.6000 Дэлгэрэнгүй
73 Архангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-10-10 Архангай Булган Авто замын ажил Онгоны ам 2.1000 Дэлгэрэнгүй
74 Архангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-08-20 Архангай Хотонт Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Хүрэмт толгой 0.4000 Дэлгэрэнгүй
75 Архангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-08-13 Архангай Өндөр Улаан Авто замын ажил Халзангийн даваа 1.6000 Дэлгэрэнгүй
76 Архангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-08-16 Архангай Цахир Авто замын ажил Бортолгой 1.3000 Дэлгэрэнгүй
77 Архангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-08-16 Архангай Цахир Авто замын ажил Ашмайн ам 0.5000 Дэлгэрэнгүй
78 Архангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-08-17 Архангай Цахир Авто замын ажил Нарийны ам 6.2000 Дэлгэрэнгүй
79 Архангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-08-20 Архангай Эрдэнэмандал Авто замын ажил Олон-Овоо 0.2000 Дэлгэрэнгүй
80 Архангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-08-20 Архангай Эрдэнэмандал Авто замын ажил Олон овооны жалга 0.3000 Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160