1941
Эвдэрсэн газрын тоо
1643
Эвдэрсэн газрын байршлын тоо
34906.42
Эвдэрсэн нийт талбай, га
Хайлтын хэсэг
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр Тооллого хийсэн огноо Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Эвдэрсэн шалтгааны төрөл Эвдрэлд орж орхигдсон газрын нэр Эвдэрсэн нийт талбай, га Үйлдэл
61 Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-06-26 Говьсүмбэр Шивээговь Хүний буруутай үйл ажиллагаа Шивээговь сумын 2 дүгээр баг сумын урд талын овоолго. 3 0.0500 Дэлгэрэнгүй
62 Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-06-26 Говьсүмбэр Шивээговь Цэргийн зориулалт Шивээговь сумын ЗДТГ-н урд талын барилгын туурь хог хаягдал 1 0.0200 Дэлгэрэнгүй
63 Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-06-27 Говьсүмбэр Шивээговь Хүний буруутай үйл ажиллагаа Сургуулийн хойд талын барилгын туурь хог хаягдал 2.9800 Дэлгэрэнгүй
64 Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-06-26 Говьсүмбэр Шивээговь Хүний буруутай үйл ажиллагаа Урд гэр байрны орчмын барилгын туурь хог хаягдал. 5 0.0100 Дэлгэрэнгүй
65 Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-06-26 Говьсүмбэр Шивээговь Хүний буруутай үйл ажиллагаа Урд гэр байрны орчмын барилгын туурь хог хаягдал. 6 0.0030 Дэлгэрэнгүй
66 Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-06-26 Говьсүмбэр Шивээговь Бусад үйл ажиллагаа Шивээговь сум 2 дугаар баг Ахуйн гаралтай хог хаягдлаар бохирдсон талбай 343.3000 Дэлгэрэнгүй
67 Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-06-26 Говьсүмбэр Шивээговь Хүний буруутай үйл ажиллагаа Шивээговь сумын 2 дүгээр баг сумын урд талын овоолгын хойд талын туурь хог 3.2900 Дэлгэрэнгүй
68 Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-06-26 Говьсүмбэр Шивээговь Хүний буруутай үйл ажиллагаа Говьгео-н баруун хойд талд байрлах барилгын туурь хог 1 0.1100 Дэлгэрэнгүй
69 Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-06-26 Говьсүмбэр Шивээговь Хүний буруутай үйл ажиллагаа Шивээговь сум, уурхайн гражийн баруун талын барилгын туурь хог хаягдалтай талбай 1.0000 Дэлгэрэнгүй
70 Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-10-21 Говьсүмбэр Шивээговь Хүний буруутай үйл ажиллагаа Сургуулийн хойд талын барилгын туурь хог хаягдал. 2 0.3900 Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160