1941
Эвдэрсэн газрын тоо
1643
Эвдэрсэн газрын байршлын тоо
34906.42
Эвдэрсэн нийт талбай, га
Хайлтын хэсэг
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр Тооллого хийсэн огноо Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Эвдэрсэн шалтгааны төрөл Эвдрэлд орж орхигдсон газрын нэр Эвдэрсэн нийт талбай, га Үйлдэл
61 Архангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-10-19 Архангай Хотонт Авто замын ажил Тэмээн хүзүүний ам 1.3000 Дэлгэрэнгүй
62 Архангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-08-20 Архангай Хотонт Авто замын ажил Баянхошууны ар 3.6000 Дэлгэрэнгүй
63 Архангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-08-20 Архангай Хотонт Авто замын ажил Цагаан сүм 3.1000 Дэлгэрэнгүй
64 Архангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-08-20 Архангай Хотонт Авто замын ажил Цэрэг толгой 7.6000 Дэлгэрэнгүй
65 Архангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-08-20 Архангай Хотонт Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Элсний карьер 0.4000 Дэлгэрэнгүй
66 Архангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-08-20 Архангай Хотонт Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Цагаан эрэг 0.9000 Дэлгэрэнгүй
67 Архангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-08-21 Архангай Хотонт Авто замын ажил Бэрхийн өвөр 3.6000 Дэлгэрэнгүй
68 Архангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-08-21 Архангай Хотонт Авто замын ажил Шар булгийн давааны өвөр 1.1000 Дэлгэрэнгүй
69 Архангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-08-21 Архангай Хотонт Авто замын ажил Цагаан чулуутын өвөр 1.2000 Дэлгэрэнгүй
70 Архангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-10-08 Архангай Цэнхэр Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Мэлхий толгой 0.7000 Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160