1941
Эвдэрсэн газрын тоо
1643
Эвдэрсэн газрын байршлын тоо
34906.42
Эвдэрсэн нийт талбай, га
Хайлтын хэсэг
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр Тооллого хийсэн огноо Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Эвдэрсэн шалтгааны төрөл Эвдрэлд орж орхигдсон газрын нэр Эвдэрсэн нийт талбай, га Үйлдэл
61 Найчрал Састайнэблэ ХХК 2018-12-20 Төв Заамар Уул уурхайн олборлолт Баянголын гольдрол 396.8700 Дэлгэрэнгүй
62 Найчрал Састайнэблэ ХХК 2018-12-20 Төв Заамар Хүний буруутай үйл ажиллагаа Туул голын дагуу Баянголын гольдрол 119.1800 Дэлгэрэнгүй
63 Найчрал Састайнэблэ ХХК 2018-12-20 Төв Заамар Уул уурхайн олборлолт Баянголын дэнж, их тохойрол 131.6400 Дэлгэрэнгүй
64 Найчрал Састайнэблэ ХХК 2018-12-20 Төв Заамар Уул уурхайн олборлолт Баян-Овоот уул болон Баянголын дэнж нэртэй газарт 235.1700 Дэлгэрэнгүй
65 Найчрал Састайнэблэ ХХК 2018-12-20 Төв Заамар Уул уурхайн олборлолт Хайлааст 45.6500 Дэлгэрэнгүй
66 Найчрал Састайнэблэ ХХК 2018-12-20 Төв Заамар Уул уурхайн олборлолт Хайлааст 119.7300 Дэлгэрэнгүй
67 Найчрал Састайнэблэ ХХК 2018-12-20 Төв Заамар Уул уурхайн олборлолт Хашаат 25.4600 Дэлгэрэнгүй
68 Найчрал Састайнэблэ ХХК 2018-12-20 Төв Заамар Уул уурхайн олборлолт Цагаан чулуут нэртэй алтны шороон орд 54.1800 Дэлгэрэнгүй
69 Найчрал Састайнэблэ ХХК 2018-12-20 Төв Заамар Уул уурхайн олборлолт Бумбат-6 нэртэй алтны шороон орд 19.7900 Дэлгэрэнгүй
70 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2019-05-14 Дундговь Баянжаргалан Уул уурхайн олборлолт Шинэ-Ус 0.3000 Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160