1941
Эвдэрсэн газрын тоо
1643
Эвдэрсэн газрын байршлын тоо
34906.42
Эвдэрсэн нийт талбай, га
Хайлтын хэсэг
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр Тооллого хийсэн огноо Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Эвдэрсэн шалтгааны төрөл Эвдрэлд орж орхигдсон газрын нэр Эвдэрсэн нийт талбай, га Үйлдэл
51 "Хөвсгөл далай ээж нийгэмлэг" ТББ 2018-12-01 Хөвсгөл Цэцэрлэг Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Цэцэрлэг сум 7-р баг. Бүрхээр. Могойн гол 11.8208 Дэлгэрэнгүй
52 "Хөвсгөл далай ээж нийгэмлэг" ТББ 2018-12-01 Хөвсгөл Бүрэнтогтох Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Бүрэнтогтох сум Эрчим баг Жилчиг булаг 11.2035 Дэлгэрэнгүй
53 "Хөвсгөл далай ээж нийгэмлэг" ТББ 2018-12-01 Хөвсгөл Бүрэнтогтох Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Бүрэнтогтох сум Туяа баг Нугын тохой-1/Цагаан эрэг/ 9.4148 Дэлгэрэнгүй
54 "Хөвсгөл далай ээж нийгэмлэг" ТББ 2018-12-01 Хөвсгөл Мөрөн Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Мөрөн 1-р баг Нисэхийн ар 4.2788 Дэлгэрэнгүй
55 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Газрын харилцаа,барилга хот байгуулалтын газар, Цаг уур, орчны шинжилгээний төв 2018-07-04 Ховд Алтай Уул уурхайн олборлолт Ендөрт ус 0.7000 Дэлгэрэнгүй
56 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Газрын харилцаа,барилга хот байгуулалтын газар, Цаг уур, орчны шинжилгээний төв 2018-07-05 Ховд Алтай Уул уурхайн олборлолт Халиуны амны зоо 0.4000 Дэлгэрэнгүй
57 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Газрын харилцаа,барилга хот байгуулалтын газар, Цаг уур, орчны шинжилгээний төв 2018-07-04 Ховд Алтай Уул уурхайн олборлолт Хөх булаг /Чонот/ 0.0700 Дэлгэрэнгүй
58 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Газрын харилцаа,барилга хот байгуулалтын газар, Цаг уур, орчны шинжилгээний төв 2018-07-04 Ховд Алтай Уул уурхайн олборлолт Өвөр булгийн ам 1.0000 Дэлгэрэнгүй
59 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Газрын харилцаа,барилга хот байгуулалтын газар, Цаг уур, орчны шинжилгээний төв 2018-06-30 Ховд Булган Уул уурхайн олборлолт Цоохор нуур 2.6000 Дэлгэрэнгүй
60 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Газрын харилцаа,барилга хот байгуулалтын газар, Цаг уур, орчны шинжилгээний төв 2018-07-05 Ховд Алтай Уул уурхайн олборлолт Тэсэгтэй 2.0000 Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160