1941
Эвдэрсэн газрын тоо
1643
Эвдэрсэн газрын байршлын тоо
34906.42
Эвдэрсэн нийт талбай, га
Хайлтын хэсэг
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр Тооллого хийсэн огноо Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Эвдэрсэн шалтгааны төрөл Эвдрэлд орж орхигдсон газрын нэр Эвдэрсэн нийт талбай, га Үйлдэл
51 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2019-05-14 Дундговь Баянжаргалан Уул уурхайн олборлолт Хар тэвш 22.0000 Дэлгэрэнгүй
52 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2019-05-14 Дундговь Өлзийт Уул уурхайн олборлолт Чулуун хороот 0.2000 Дэлгэрэнгүй
53 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2019-05-14 Дундговь Өлзийт Уул уурхайн олборлолт Тооройн ханан 0.1000 Дэлгэрэнгүй
54 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2019-05-14 Дундговь Баянжаргалан Уул уурхайн олборлолт Шинэ-Ус 0.3000 Дэлгэрэнгүй
55 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2019-05-14 Дундговь Сайнцагаан Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Баян булгийн ам 2.0000 Дэлгэрэнгүй
56 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2019-05-14 Дундговь Хулд Уул уурхайн олборлолт Шарангад 1.4000 Дэлгэрэнгүй
57 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2019-05-14 Дундговь Өлзийт Уул уурхайн олборлолт Цагаан дэвсэг 10.0000 Дэлгэрэнгүй
58 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2019-05-13 Дундговь Говь Угтаал Уул уурхайн олборлолт Төмөртэй 5.0000 Дэлгэрэнгүй
59 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2019-05-13 Дундговь Говь Угтаал Уул уурхайн олборлолт Бумбат-1 1.0000 Дэлгэрэнгүй
60 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2019-05-13 Дундговь Дэлгэрцогт Хүний буруутай үйл ажиллагаа Буурал 5.0000 Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160