Эвдэрсэн газрын үндсэн мэдээлэл
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ
Тооллого хийсэн огноо: 2018-07-22
Аймаг, нийслэлийн нэр: Сүхбаатар
Сум, дүүргийн нэр: Мөнххаан
Эвдэрсэн шалтгааны төрөл: Бусад үйл ажиллагаа
Газрын нэр: Өлзийт1
Эвдрэлийн шалтгаан: Бигэр мандал ХХК нь хайгуулын XB-007445 тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж байхдаа хайгуул олборлолтын улмаас эвдрэлд оруулсан
Эвдрэлийн төрх, хэлбэр, тэмдэглэгээ: Эвдрэлд өртсөн талбай
Эвдрэлд орж орхигдсон газрын тоо: 6
Эвдэрсэн талбайн урт, м: 260
Эвдэрсэн талбайн өргөн, м: 90
Эвдэрсэн нийт талбай, га: 1.1000
Урьд онуудад нөхөн сэргээсэн нийт талбай, га:
Нөхөн сэргээлт хийх талбай, га: 1.1000
Нөхөн сэргээлтийн талаарх мэдээлэл:
Тооллого хийсэн байгууллага
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ
Регистрийн дугаар: 9054588
Хаяг: Баруун-Урт сум 7-р баг
Утасны дугаар: 70518892
И-мэйл: Suagboajg@gmail.com
Тооллогын лавлах мэдээлэл
Тооллого хийсэн он: 2018
Аймаг, нийслэлийн нэр: Сүхбаатар
Захиалагч байгууллагын нэр: Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар
Санхүүгийн эх үүсвэр: Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал
Тооллогын тайлан ирүүлсэн огноо: 2018-10-21
Экспертүүдийн нэp: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын дарга Х.Төмөрхуяг, ЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн, Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга С.Сарантуяа, УЦУОШГ-ын дарга Х.Энхбаяр, ГХБХБГ-ын дарга Б.Гансүх, БОАЖГ-ын ахлах мэргэжилтэн Ш.Нямхүү УЦУОШГ-ын БО-ны лабораторын эрхлэгч Н.Мөнхбаяр, Сумдын Засаг дарга, БХ, БОХУБ, ГД Д.Бэрцэцэг, Ч.Мөнхзул, А.Энххүрэл, Г.Одончимэг, З.Гэрэлчимэг, Д.Эрдэнэбулган, С.Ганбулган, Д.Ариунаа, Д.Энхэрдэнэ, М.Амарсүрэн, Х.Сайханжаргал, Ч.Батдорж
Тайлан хүлээн авсан байгууллагын нэр: Сүхбаатар аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
Тайлан хүлээн авсан хүний нэр: Ш.Нямхүү
Тайлан хүлээн авсан хүний албан тушаал: ахлах мэргэжилтэн
Тайлангийн талаарх бусад мэдээлэл: ажлын хэсгээр талбай тус бүр дээр Phantom 4 pro, Mavic pro дрон ашиглан эвдэрсэн газрын зураг авч Agisoft программ боловсруулалт хийж орто зураг үүсгэн талбайн хэмжээг тогтоож АrcGIS 10.3 програмаар зургийн эх бэлдсэн.
Тооллогын хавсралт файл
Хавсралт файлын төрөл Хавсралт файлын тайлбар Хавсралт файл
1 Тооллогын тайлан Сүхбаатар аймгийн эвдэрсэн газрын тооллогын тайлан Файл харах
Эвдэрсэн газрын байршил
Эвдэрсэн газрын байршлын нэр Хариуцагчийн төрөл Хариуцагчийн мэдээлэл Эвдэрсэн газрын төрх байдал Эвдэрсэн газрын төрх
байдлын нэмэлт мэдээлэл
Талбай, га Өндөр, м Гүн, м Эзэлхүүн, м3 Газарзүйн солбицол
1 Өлзийт хойд Лиценз эзэмшигч Бигэр мандал ХХК XB-007445 Эвдрэлд өртсөн талбай, Энэхүү талбайд нь Мөнххаан сумын төвөөс зүүн хойд зүгт 53 км-т д.т.д 1300-1282 м орчим өндөрт орших бөгөөд урьд жилүүдэд хайгуул нэрийн дор олборлолт явуулж байсны улмаас жижиг, суваг 4-н 1 ил малталт, 1 ам, овоолго бүхий эвдрэлд өртсөн талбайтай. Энэ тусгай зөвшөөрөл нь 2010 оны 5.11 нд цуцлагдсан тул эгдээр хайгуул болон олборлолтын улмаас үүссэн суваг шуудуунуудад техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийж амыг хааж, хүн малд аюулгүй болгох шаардлагатай юм 1.1000 3.0000 4.0000 7736.4730 Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
2 Өлзийт хойд1 Лиценз эзэмшигч Бигэр мандал ХХК XB-007445 Эвдрэлд өртсөн талбай, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
3 Өлзийт хойд2 Лиценз эзэмшигч Бигэр мандал ХХК XB-007445 Эвдрэлд өртсөн талбай, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
4 Өлзийт хойд3 Лиценз эзэмшигч Бигэр мандал ХХК XB-007445 Эвдрэлд өртсөн талбай, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
5 Өлзийт хойд4 Лиценз эзэмшигч Бигэр мандал ХХК XB-007445 Эвдрэлд өртсөн талбай, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
6 Өлзийт хойд5 Лиценз эзэмшигч Бигэр мандал ХХК XB-007445 Эвдрэлд өртсөн талбай, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160