Эвдэрсэн газрын үндсэн мэдээлэл
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ
Тооллого хийсэн огноо: 2018-07-19
Аймаг, нийслэлийн нэр: Сүхбаатар
Сум, дүүргийн нэр: Онгон
Эвдэрсэн шалтгааны төрөл: Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт
Газрын нэр: Цэргийн худаг
Эвдрэлийн шалтгаан: Хайрга олборлолт, усны урсгалаар эвдэрсэн
Эвдрэлийн төрх, хэлбэр, тэмдэглэгээ: Гар аргаар эвдэрсэн
Эвдрэлд орж орхигдсон газрын тоо: 2
Эвдэрсэн талбайн урт, м: 115
Эвдэрсэн талбайн өргөн, м: 14
Эвдэрсэн нийт талбай, га: 0.1440
Урьд онуудад нөхөн сэргээсэн нийт талбай, га:
Нөхөн сэргээлт хийх талбай, га: 0.1440
Нөхөн сэргээлтийн талаарх мэдээлэл:
Тооллого хийсэн байгууллага
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ
Регистрийн дугаар: 9054588
Хаяг: Баруун-Урт сум 7-р баг
Утасны дугаар: 70518892
И-мэйл: Suagboajg@gmail.com
Тооллогын лавлах мэдээлэл
Тооллого хийсэн он: 2018
Аймаг, нийслэлийн нэр: Сүхбаатар
Захиалагч байгууллагын нэр: Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар
Санхүүгийн эх үүсвэр: Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал
Тооллогын тайлан ирүүлсэн огноо: 2018-10-21
Экспертүүдийн нэp: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын дарга Х.Төмөрхуяг, ЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн, Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга С.Сарантуяа, УЦУОШГ-ын дарга Х.Энхбаяр, ГХБХБГ-ын дарга Б.Гансүх, БОАЖГ-ын ахлах мэргэжилтэн Ш.Нямхүү УЦУОШГ-ын БО-ны лабораторын эрхлэгч Н.Мөнхбаяр, Сумдын Засаг дарга, БХ, БОХУБ, ГД Д.Бэрцэцэг, Ч.Мөнхзул, А.Энххүрэл, Г.Одончимэг, З.Гэрэлчимэг, Д.Эрдэнэбулган, С.Ганбулган, Д.Ариунаа, Д.Энхэрдэнэ, М.Амарсүрэн, Х.Сайханжаргал, Ч.Батдорж
Тайлан хүлээн авсан байгууллагын нэр: Сүхбаатар аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
Тайлан хүлээн авсан хүний нэр: Ш.Нямхүү
Тайлан хүлээн авсан хүний албан тушаал: ахлах мэргэжилтэн
Тайлангийн талаарх бусад мэдээлэл: ажлын хэсгээр талбай тус бүр дээр Phantom 4 pro, Mavic pro дрон ашиглан эвдэрсэн газрын зураг авч Agisoft программ боловсруулалт хийж орто зураг үүсгэн талбайн хэмжээг тогтоож АrcGIS 10.3 програмаар зургийн эх бэлдсэн.
Тооллогын хавсралт файл
Хавсралт файлын төрөл Хавсралт файлын тайлбар Хавсралт файл
1 Тооллогын тайлан Сүхбаатар аймгийн эвдэрсэн газрын тооллогын тайлан Файл харах
Эвдэрсэн газрын байршил
Эвдэрсэн газрын байршлын нэр Хариуцагчийн төрөл Хариуцагчийн мэдээлэл Эвдэрсэн газрын төрх байдал Эвдэрсэн газрын төрх
байдлын нэмэлт мэдээлэл
Талбай, га Өндөр, м Гүн, м Эзэлхүүн, м3 Газарзүйн солбицол
1 Цэргийн худаг Тодорхойгүй Тодорхойгүй Гар аргаар эвдэрсэн, Энэ хайрга авдаг газар нь Онгон сумаас баруун урагш 5.3 км-т 1130 4’ 29.5” 450 20’ 44.91” дтд 1146-1145 т орчим өргөгдсөн цөл хээрийн бүсэд багтах нам ухаа толгод бүхий газар байрласан бөгөөд хойноос урагш 115 м урттай 14 өргөнтэй сунаж тогтсон. Уг газарт үер усны урсгалаар хайрга бага хэмжээгээр хуримтлагддаг бөгөөд иргэд барилга байгууламж барих зорилгоор уг хайрга шороог авсаны улмаас эвдрэлд орсон. 0.1440 1.0000 1833.0000 Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
2 Цэргийн худаг1 Тодорхойгүй Гар аргаар эвдэрсэн, Энэ хайрга авдаг газар нь Онгон сумаас баруун урагш 5.3 км-т 1130 4 29.5 450 20 44.91 дтд 1146-1145 т орчим өргөгдсөн цөл хээрийн бүсэд багтах нам ухаа толгод бүхий газар байрласан бөгөөд хойноос урагш 115 м урттай 14 өргөнтэй сунаж тогтсон. Уг газарт үер усны урсгалаар хайрга бага хэмжээгээр хуримтлагддаг бөгөөд иргэд барилга байгууламж барих зорилгоор уг хайрга шороог авсаны улмаас эвдрэлд орсон. 0.1300 1.0000 1028.4010 Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160