1941
Эвдэрсэн газрын тоо
1643
Эвдэрсэн газрын байршлын тоо
34906.42
Эвдэрсэн нийт талбай, га
Хайлтын хэсэг
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр Тооллого хийсэн огноо Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Эвдэрсэн шалтгааны төрөл Эвдрэлд орж орхигдсон газрын нэр Эвдэрсэн нийт талбай, га Үйлдэл
51 Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ 2018-09-01 Сүхбаатар Эрдэнэцагаан Авто замын ажил Билх овооны урд 1.2000 Дэлгэрэнгүй
52 Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ 2018-09-01 Сүхбаатар Эрдэнэцагаан Авто замын ажил Хадат уулын зүүн хойно 0.4000 Дэлгэрэнгүй
53 Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ 2018-09-01 Сүхбаатар Эрдэнэцагаан Авто замын ажил Уртын хөндий 3.4000 Дэлгэрэнгүй
54 Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ 2018-09-01 Сүхбаатар Эрдэнэцагаан Авто замын ажил Уртын хөндий1 0.4000 Дэлгэрэнгүй
55 Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ 2018-09-01 Сүхбаатар Эрдэнэцагаан Авто замын ажил Хашаат 4.3000 Дэлгэрэнгүй
56 Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ 2018-09-02 Сүхбаатар Дарьганга Авто замын ажил Дарьганга 0.1100 Дэлгэрэнгүй
57 Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ 2018-09-02 Сүхбаатар Дарьганга Авто замын ажил Хонгор овооны баруун талд 1.0000 Дэлгэрэнгүй
58 Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ 2018-07-19 Сүхбаатар Онгон Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Цэргийн худаг 0.1440 Дэлгэрэнгүй
59 Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ 2018-07-22 Сүхбаатар Мөнххаан Бусад үйл ажиллагаа Өлзийт1 1.1000 Дэлгэрэнгүй
60 Архангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-08-17 Архангай Цахир Авто замын ажил Шар жалга 2.9000 Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160