1941
Эвдэрсэн газрын тоо
1643
Эвдэрсэн газрын байршлын тоо
34906.42
Эвдэрсэн нийт талбай, га
Хайлтын хэсэг
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр Тооллого хийсэн огноо Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Эвдэрсэн шалтгааны төрөл Эвдрэлд орж орхигдсон газрын нэр Эвдэрсэн нийт талбай, га Үйлдэл
51 Найчрал Састайнэблэ ХХК 2018-12-20 Төв Заамар Уул уурхайн олборлолт Их Тохойрол 14.8400 Дэлгэрэнгүй
52 Найчрал Састайнэблэ ХХК 2018-12-20 Төв Заамар Уул уурхайн олборлолт Их Тохойрол 44.1800 Дэлгэрэнгүй
53 Найчрал Састайнэблэ ХХК 2018-12-20 Төв Заамар Уул уурхайн олборлолт Туулын баруун дэнж 37.3700 Дэлгэрэнгүй
54 Найчрал Састайнэблэ ХХК 2018-12-20 Төв Заамар Уул уурхайн олборлолт Баянголын дэнж-0 1.9900 Дэлгэрэнгүй
55 Найчрал Састайнэблэ ХХК 2018-12-20 Төв Заамар Уул уурхайн олборлолт Баянголын дэнж орчмын газар 27.9100 Дэлгэрэнгүй
56 Найчрал Састайнэблэ ХХК 2018-12-20 Төв Заамар Хүний буруутай үйл ажиллагаа Баянголын дэнж орчмын газар 21.5200 Дэлгэрэнгүй
57 Найчрал Састайнэблэ ХХК 2018-12-20 Төв Заамар Уул уурхайн олборлолт Баянголын дэнж 28.0800 Дэлгэрэнгүй
58 Найчрал Састайнэблэ ХХК 2018-12-20 Төв Заамар Хүний буруутай үйл ажиллагаа Баян голын гольдрол дагуух газар 283.5800 Дэлгэрэнгүй
59 Найчрал Састайнэблэ ХХК 2018-12-20 Төв Заамар Хүний буруутай үйл ажиллагаа Баянголын урд 22.6900 Дэлгэрэнгүй
60 Найчрал Састайнэблэ ХХК 2018-12-20 Төв Заамар Уул уурхайн олборлолт Баянголын дэнж Б хэсэг 69.9000 Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160