1941
Эвдэрсэн газрын тоо
1643
Эвдэрсэн газрын байршлын тоо
34906.42
Эвдэрсэн нийт талбай, га
Хайлтын хэсэг
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр Тооллого хийсэн огноо Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Эвдэрсэн шалтгааны төрөл Эвдрэлд орж орхигдсон газрын нэр Эвдэрсэн нийт талбай, га Үйлдэл
41 Увс аймгийн Засаг даргын 2017.06.16 А/289 тоот захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг 2017-06-25 Увс Түргэн Хүний буруутай үйл ажиллагаа Их өлөнт 8.1500 Дэлгэрэнгүй
42 Увс аймгийн Засаг даргын 2017.06.16 А/289 тоот захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг 2018-06-20 Увс Түргэн Хүний буруутай үйл ажиллагаа Бургастай 32.8200 Дэлгэрэнгүй
43 Увс аймгийн Засаг даргын 2017.06.16 А/289 тоот захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг 2018-09-10 Увс Цагаанхайрхан Хүний буруутай үйл ажиллагаа Хунт багийн Орой өтөг, Уу хоолой, Тэмээн нар, Дөрвөлжин, Зөрүү хана 12.0000 Дэлгэрэнгүй
44 Увс аймгийн Засаг даргын 2017.06.16 А/289 тоот захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг 2017-07-23 Увс Тариалан Хүний буруутай үйл ажиллагаа Хар хургад 1.3000 Дэлгэрэнгүй
45 Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/137 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг 2017-06-16 Говь Алтай Баян Уул Хүний буруутай үйл ажиллагаа Хармагт салаа-8 1.4510 Дэлгэрэнгүй
46 Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/137 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг 2017-06-16 Говь Алтай Баян Уул Хүний буруутай үйл ажиллагаа Хармагт салаа-7 2.3830 Дэлгэрэнгүй
47 Гүнгийн хажуу ХХК 2017-05-11 Орхон Баян Өндөр Хүний буруутай үйл ажиллагаа Гурван замын уулзвар, зүүн урд энгэр 0.3000 Дэлгэрэнгүй
48 Гүнгийн хажуу ХХК 2017-05-11 Орхон Баян Өндөр Хүний буруутай үйл ажиллагаа Мо-гийн элстийн ар 2.0200 Дэлгэрэнгүй
49 Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/137 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг 2017-06-16 Говь Алтай Баян Уул Хүний буруутай үйл ажиллагаа Хармагт салаа-5 0.8680 Дэлгэрэнгүй
50 Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-07-03 Говьсүмбэр Сүмбэр Хүний буруутай үйл ажиллагаа Сүмбэр сум 4 дүгээр баг тэрэгтий ухсан нүх шуудуу 72.4900 Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160