1941
Эвдэрсэн газрын тоо
1643
Эвдэрсэн газрын байршлын тоо
34906.42
Эвдэрсэн нийт талбай, га
Хайлтын хэсэг
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр Тооллого хийсэн огноо Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Эвдэрсэн шалтгааны төрөл Эвдрэлд орж орхигдсон газрын нэр Эвдэрсэн нийт талбай, га Үйлдэл
41 "Хөвсгөл далай ээж нийгэмлэг" ТББ 2018-12-01 Хөвсгөл Баянзүрх Хүний буруутай үйл ажиллагаа Баянзүрх, Хайс баг, 2-р баг Жарга 2.6135 Дэлгэрэнгүй
42 "Хөвсгөл далай ээж нийгэмлэг" ТББ 2018-12-01 Хөвсгөл Цэцэрлэг Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Цэцэрлэг сум 7-р баг. Бүрхээр. Могойн гол 11.8208 Дэлгэрэнгүй
43 "Хөвсгөл далай ээж нийгэмлэг" ТББ 2018-12-01 Хөвсгөл Бүрэнтогтох Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Бүрэнтогтох сум Эрчим баг Жилчиг булаг 11.2035 Дэлгэрэнгүй
44 "Хөвсгөл далай ээж нийгэмлэг" ТББ 2018-12-01 Хөвсгөл Түнэл Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Түнэл , 5-р баг Баян Эрхэт Мараат 2.6641 Дэлгэрэнгүй
45 "Хөвсгөл далай ээж нийгэмлэг" ТББ 2018-12-01 Хөвсгөл Цэцэрлэг Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Цэцэрлэг сум, 4-р баг Нарийн ухаан Улаан толгой 0.2671 Дэлгэрэнгүй
46 "Хөвсгөл далай ээж нийгэмлэг" ТББ 2018-12-01 Хөвсгөл Цэцэрлэг Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Цэцэрлэг сум, 4-р баг Тэсийн гол 0.2671 Дэлгэрэнгүй
47 "Хөвсгөл далай ээж нийгэмлэг" ТББ 2018-12-01 Хөвсгөл Түнэл Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Түнэл 6-р баг Нам давааны өвөр 0.4176 Дэлгэрэнгүй
48 "Хөвсгөл далай ээж нийгэмлэг" ТББ 2018-12-01 Хөвсгөл Бүрэнтогтох Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Бүрэнтогтох сум Туяа баг Нугын тохой-3 0.7360 Дэлгэрэнгүй
49 "Хөвсгөл далай ээж нийгэмлэг" ТББ 2018-12-01 Хөвсгөл Бүрэнтогтох Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Бүрэнтогтох сум Туяа баг Нугын тохой-2 19.3836 Дэлгэрэнгүй
50 "Хөвсгөл далай ээж нийгэмлэг" ТББ 2018-12-01 Хөвсгөл Түнэл Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Түнэл , 5-р баг Баян Эрхэт Нуурын босго 1.2066 Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160