1941
Эвдэрсэн газрын тоо
1643
Эвдэрсэн газрын байршлын тоо
34906.42
Эвдэрсэн нийт талбай, га
Хайлтын хэсэг
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр Тооллого хийсэн огноо Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Эвдэрсэн шалтгааны төрөл Эвдрэлд орж орхигдсон газрын нэр Эвдэрсэн нийт талбай, га Үйлдэл
41 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2019-05-14 Дундговь Баянжаргалан Уул уурхайн олборлолт Хар тэвш 22.0000 Дэлгэрэнгүй
42 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2019-05-14 Дундговь Өлзийт Уул уурхайн олборлолт Цагаан дэвсэг 10.0000 Дэлгэрэнгүй
43 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2019-05-14 Дундговь Өлзийт Уул уурхайн олборлолт Тооройн ханан 0.1000 Дэлгэрэнгүй
44 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2019-05-14 Дундговь Өндөршил Уул уурхайн олборлолт Нүдэн 1.6000 Дэлгэрэнгүй
45 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2019-05-14 Дундговь Өлзийт Уул уурхайн олборлолт Хөтөл ус 6.0000 Дэлгэрэнгүй
46 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2019-05-14 Дундговь Өлзийт Уул уурхайн олборлолт Говийн хөх 5.0000 Дэлгэрэнгүй
47 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2019-05-14 Дундговь Баянжаргалан Уул уурхайн олборлолт Улаан толгой 1.3000 Дэлгэрэнгүй
48 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2019-05-14 Дундговь Өлзийт Уул уурхайн олборлолт Шивээгийн гозгор 1.0000 Дэлгэрэнгүй
49 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2019-05-14 Дундговь Өлзийт Уул уурхайн олборлолт Гурван ухаа 0.7000 Дэлгэрэнгүй
50 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2019-05-14 Дундговь Хулд Уул уурхайн олборлолт Шарангад 1.4000 Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160