Эвдэрсэн газрын үндсэн мэдээлэл
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ
Тооллого хийсэн огноо: 2018-09-14
Аймаг, нийслэлийн нэр: Сүхбаатар
Сум, дүүргийн нэр: Мөнххаан
Эвдэрсэн шалтгааны төрөл: Уул уурхайн олборлолт
Газрын нэр: Хөх өндөр нутгийн иргэд цагаан элс гэдэг
Эвдрэлийн шалтгаан: Вольфром баяжуулж байсан дахин үүсмэл ордыг угаасан
Эвдрэлийн төрх, хэлбэр, тэмдэглэгээ: Улс Бүрэнцогтын уурхайд ашиглалт явуулан вольфром баяжуулах үйлдвэрийн хаядал үүсмэл ордыг Номин орд ХХК-аас Сүхбаатар уул уулхай ОНӨК шилжүүлэн авч дахин угаасан Хаягдал овоолго.
Эвдрэлд орж орхигдсон газрын тоо: 1
Эвдэрсэн талбайн урт, м: 612
Эвдэрсэн талбайн өргөн, м: 366
Эвдэрсэн нийт талбай, га: 17.3000
Урьд онуудад нөхөн сэргээсэн нийт талбай, га:
Нөхөн сэргээлт хийх талбай, га: 17.3000
Нөхөн сэргээлтийн талаарх мэдээлэл:
Тооллого хийсэн байгууллага
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ
Регистрийн дугаар: 9054588
Хаяг: Баруун-Урт сум 7-р баг
Утасны дугаар: 70518892
И-мэйл: Suagboajg@gmail.com
Тооллогын лавлах мэдээлэл
Тооллого хийсэн он: 2018
Аймаг, нийслэлийн нэр: Сүхбаатар
Захиалагч байгууллагын нэр: Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар
Санхүүгийн эх үүсвэр: Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал
Тооллогын тайлан ирүүлсэн огноо: 2018-10-21
Экспертүүдийн нэp: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын дарга Х.Төмөрхуяг, ЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн, Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга С.Сарантуяа, УЦУОШГ-ын дарга Х.Энхбаяр, ГХБХБГ-ын дарга Б.Гансүх, БОАЖГ-ын ахлах мэргэжилтэн Ш.Нямхүү УЦУОШГ-ын БО-ны лабораторын эрхлэгч Н.Мөнхбаяр, Сумдын Засаг дарга, БХ, БОХУБ, ГД Д.Бэрцэцэг, Ч.Мөнхзул, А.Энххүрэл, Г.Одончимэг, З.Гэрэлчимэг, Д.Эрдэнэбулган, С.Ганбулган, Д.Ариунаа, Д.Энхэрдэнэ, М.Амарсүрэн, Х.Сайханжаргал, Ч.Батдорж
Тайлан хүлээн авсан байгууллагын нэр: Сүхбаатар аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
Тайлан хүлээн авсан хүний нэр: Ш.Нямхүү
Тайлан хүлээн авсан хүний албан тушаал: ахлах мэргэжилтэн
Тайлангийн талаарх бусад мэдээлэл: ажлын хэсгээр талбай тус бүр дээр Phantom 4 pro, Mavic pro дрон ашиглан эвдэрсэн газрын зураг авч Agisoft программ боловсруулалт хийж орто зураг үүсгэн талбайн хэмжээг тогтоож АrcGIS 10.3 програмаар зургийн эх бэлдсэн.
Тооллогын хавсралт файл
Хавсралт файлын төрөл Хавсралт файлын тайлбар Хавсралт файл
1 Тооллогын тайлан Сүхбаатар аймгийн эвдэрсэн газрын тооллогын тайлан Файл харах
Эвдэрсэн газрын байршил
Эвдэрсэн газрын байршлын нэр Хариуцагчийн төрөл Хариуцагчийн мэдээлэл Эвдэрсэн газрын төрх байдал Эвдэрсэн газрын төрх
байдлын нэмэлт мэдээлэл
Талбай, га Өндөр, м Гүн, м Эзэлхүүн, м3 Газарзүйн солбицол
1 Цагаан элс Тодорхойгүй Сүхбаатар уул уурхай ОНӨҮГ Гадаад овоолго, Эвдрэлд өртсөн талбай, Хаягдал овоолго, Энэхүү Бүрэнцогтын гянтболдын далд уурхайг 1948-1980 оны эх хүртэл ашиглаж байсан. Мөнххаан сумын төвөөс баруун урд зүгт 38 км т 5- р багийн төвд оршидог д.т.д 1242-1142м орчим өндөрт өргөгдсөн хээрийн бүсэд уулын хажуу хэсэгт байсан талбайг 11970Х тусгай зөвшөөрөлтэй баяжуулах фабрикаас хаядсан овоолго дээр Сүхбаатар уул уурхай ОНӨҮГ-ын Хятад, Монгол нийлсэн 30 аад ажилчид хаягдал овоолгоос гянт болдыг дахин ангилан ялгаж ашигласан. Уг талбайг 2011 оны АМГ-ын даргын 11 сарын 28 ны 1078 тоот шийдвэрээр тодорхой хэсгийг нь буюу 189.86 га талбайг Сүхбаатар уул уурхай ОНӨҮГ шилжүүлж авсан. 11970 Х тусгай зөвшөөрлийн талбайдаа 17197А тусай зөвшөөрөл авч үйл ажиллагаа явуулж байгаад үйл ажиллагаа явуулж байгаад 2016.12.08 тусгай зөвшөөрөл цуцлагдсан. 17.3000 6.0000 347682.7290 -
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160