Эвдэрсэн газрын үндсэн мэдээлэл
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ
Тооллого хийсэн огноо: 2018-09-15
Аймаг, нийслэлийн нэр: Сүхбаатар
Сум, дүүргийн нэр: Түвшинширээ
Эвдэрсэн шалтгааны төрөл: Уул уурхайн олборлолт
Газрын нэр: Бумбат хуучинаар Өлзийтийн уурхай
Эвдрэлийн шалтгаан: Уул уурхайн олборлолт
Эвдрэлийн төрх, хэлбэр, тэмдэглэгээ: Овоолго, карьер
Эвдрэлд орж орхигдсон газрын тоо: 1
Эвдэрсэн талбайн урт, м: 495
Эвдэрсэн талбайн өргөн, м: 466
Эвдэрсэн нийт талбай, га: 13.6000
Урьд онуудад нөхөн сэргээсэн нийт талбай, га:
Нөхөн сэргээлт хийх талбай, га: 13.6000
Нөхөн сэргээлтийн талаарх мэдээлэл:
Тооллого хийсэн байгууллага
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ
Регистрийн дугаар: 9054588
Хаяг: Баруун-Урт сум 7-р баг
Утасны дугаар: 70518892
И-мэйл: Suagboajg@gmail.com
Тооллогын лавлах мэдээлэл
Тооллого хийсэн он: 2018
Аймаг, нийслэлийн нэр: Сүхбаатар
Захиалагч байгууллагын нэр: Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар
Санхүүгийн эх үүсвэр: Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал
Тооллогын тайлан ирүүлсэн огноо: 2018-10-21
Экспертүүдийн нэp: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын дарга Х.Төмөрхуяг, ЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн, Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга С.Сарантуяа, УЦУОШГ-ын дарга Х.Энхбаяр, ГХБХБГ-ын дарга Б.Гансүх, БОАЖГ-ын ахлах мэргэжилтэн Ш.Нямхүү УЦУОШГ-ын БО-ны лабораторын эрхлэгч Н.Мөнхбаяр, Сумдын Засаг дарга, БХ, БОХУБ, ГД Д.Бэрцэцэг, Ч.Мөнхзул, А.Энххүрэл, Г.Одончимэг, З.Гэрэлчимэг, Д.Эрдэнэбулган, С.Ганбулган, Д.Ариунаа, Д.Энхэрдэнэ, М.Амарсүрэн, Х.Сайханжаргал, Ч.Батдорж
Тайлан хүлээн авсан байгууллагын нэр: Сүхбаатар аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
Тайлан хүлээн авсан хүний нэр: Ш.Нямхүү
Тайлан хүлээн авсан хүний албан тушаал: ахлах мэргэжилтэн
Тайлангийн талаарх бусад мэдээлэл: ажлын хэсгээр талбай тус бүр дээр Phantom 4 pro, Mavic pro дрон ашиглан эвдэрсэн газрын зураг авч Agisoft программ боловсруулалт хийж орто зураг үүсгэн талбайн хэмжээг тогтоож АrcGIS 10.3 програмаар зургийн эх бэлдсэн.
Тооллогын хавсралт файл
Хавсралт файлын төрөл Хавсралт файлын тайлбар Хавсралт файл
1 Тооллогын тайлан Сүхбаатар аймгийн эвдэрсэн газрын тооллогын тайлан Файл харах
Эвдэрсэн газрын байршил
Эвдэрсэн газрын байршлын нэр Хариуцагчийн төрөл Хариуцагчийн мэдээлэл Эвдэрсэн газрын төрх байдал Эвдэрсэн газрын төрх
байдлын нэмэлт мэдээлэл
Талбай, га Өндөр, м Гүн, м Эзэлхүүн, м3 Газарзүйн солбицол
1 Бумбат Тодорхойгүй Улс, Гурван сайхан ХХК Ухмал, Гадаад овоолго, Эвдрэлд өртсөн талбай, Энэхүү Бумбатын нүүрсний уурхай нь Түвшинширээ сумын төвөөс баруун хойш 27 км-т д.т.д 960-972 м орчим өндөрт өргөгдсөн хээрийн бүсэд байрласан. Уг ордыг өмнө нь 1960 1970 аад оны үед Сүхбаатар аймгийн төв болон баруун талын сумд хөрш зэргэлдээ Дорноговь аймгийн зарим сумдыг нүүрсээр хангаж байгаад цацраг идэвхийн фон өндөртэй шалтгаанаар Талбулагийн уурхайг ашиглаж эхэлсэнээс хойш хаагдсан бөгөөд уг талбай нь 1998.03.19 -өөс хойш ашигт малтмалын хайгуулын 1068х тусгай зөвшөөрлийн талбайд оршиж байсан. 1068 Х тусгай зөвшөөрөл нь хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн эзэмших хугацаанаас хэтрүүлэн тусгай зөвшөөрлөө эзэмшиж байгаад Бумбат орчмын талбайг буцаасан. 13.6000 6.0000 6.0000 356404.8210 Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160