1941
Эвдэрсэн газрын тоо
1643
Эвдэрсэн газрын байршлын тоо
34906.42
Эвдэрсэн нийт талбай, га
Хайлтын хэсэг
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр Тооллого хийсэн огноо Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Эвдэрсэн шалтгааны төрөл Эвдрэлд орж орхигдсон газрын нэр Эвдэрсэн нийт талбай, га Үйлдэл
41 Эм И Си Эс Зэт Би ХХК 2018-12-15 Өмнөговь Баяндалай Уул уурхайн олборлолт Төвхөг баг, Баянцагааны нуруу, Далан хайлааст 0.3600 Дэлгэрэнгүй
42 Эм И Си Эс Зэт Би ХХК 2018-12-15 Өмнөговь Ноён Авто замын ажил Ганзагад баг, Замын шанднаас-Шаваг уснаас-билүүт хүртэлх 15.0000 Дэлгэрэнгүй
43 Эм И Си Эс Зэт Би ХХК 2018-12-15 Өмнөговь Ханхонгор Уул уурхайн олборлолт Жаргалант баг, Хуцын булаг 0.3300 Дэлгэрэнгүй
44 Эм И Си Эс Зэт Би ХХК 2018-12-15 Өмнөговь Баяндалай Уул уурхайн олборлолт Төвхөг баг, Баянцагааны нуруу, Цагаан хажуу 0.6000 Дэлгэрэнгүй
45 Эм И Си Эс Зэт Би ХХК 2018-12-16 Өмнөговь Мандал Овоо Уул уурхайн олборлолт Олон овоотын уурхай 267.7100 Дэлгэрэнгүй
46 Эм И Си Эс Зэт Би ХХК 2018-12-15 Өмнөговь Цогтцэций Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Цагаан товог 2.0000 Дэлгэрэнгүй
47 Эм И Си Эс Зэт Би ХХК 2018-12-15 Өмнөговь Ханхонгор Цэргийн зориулалт Энхтайваны овоо 7.1000 Дэлгэрэнгүй
48 Эм И Си Эс Зэт Би ХХК 2018-12-15 Өмнөговь Баяндалай Уул уурхайн олборлолт Төвхөг баг, Баянцагааны нуруу, Хонжин 0.2000 Дэлгэрэнгүй
49 Эм И Си Эс Зэт Би ХХК 2018-12-15 Өмнөговь Цогтцэций Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Цагаан товог 11.7000 Дэлгэрэнгүй
50 Эм И Си Эс Зэт Би ХХК 2018-12-15 Өмнөговь Цогтцэций Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Цагаан товог 2.1000 Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160