1941
Эвдэрсэн газрын тоо
1643
Эвдэрсэн газрын байршлын тоо
34906.42
Эвдэрсэн нийт талбай, га
Хайлтын хэсэг
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр Тооллого хийсэн огноо Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Эвдэрсэн шалтгааны төрөл Эвдрэлд орж орхигдсон газрын нэр Эвдэрсэн нийт талбай, га Үйлдэл
41 Найчрал Састайнэблэ ХХК 2018-12-20 Төв Заамар Уул уурхайн олборлолт Ар тамсаг -1 нэртэй алтын шороон ордын талбай 18.7600 Дэлгэрэнгүй
42 Найчрал Састайнэблэ ХХК 2018-12-20 Төв Заамар Уул уурхайн олборлолт Хадат толгой 32.2200 Дэлгэрэнгүй
43 Найчрал Састайнэблэ ХХК 2018-12-20 Төв Заамар Уул уурхайн олборлолт Тосонгийн гол 56.9600 Дэлгэрэнгүй
44 Найчрал Састайнэблэ ХХК 2018-12-20 Төв Заамар Хүний буруутай үйл ажиллагаа Тосонгийн голын дагуу 174.2000 Дэлгэрэнгүй
45 Найчрал Састайнэблэ ХХК 2018-12-20 Төв Заамар Уул уурхайн олборлолт Тосонгийн дэнж 709.9900 Дэлгэрэнгүй
46 Найчрал Састайнэблэ ХХК 2018-12-20 Төв Заамар Уул уурхайн олборлолт Цагаан булаг 130.1200 Дэлгэрэнгүй
47 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2019-05-14 Дундговь Баянжаргалан Уул уурхайн олборлолт Хөөтийн хонхор 6.0000 Дэлгэрэнгүй
48 Найчрал Састайнэблэ ХХК 2018-12-20 Төв Заамар Уул уурхайн олборлолт Баянголын дэнж 72.9200 Дэлгэрэнгүй
49 Найчрал Састайнэблэ ХХК 2018-12-20 Төв Заамар Уул уурхайн олборлолт Их Тохойрол 164.4000 Дэлгэрэнгүй
50 Найчрал Састайнэблэ ХХК 2018-12-20 Төв Заамар Уул уурхайн олборлолт Их Тохойрол 32.8600 Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160