1941
Эвдэрсэн газрын тоо
1643
Эвдэрсэн газрын байршлын тоо
34906.42
Эвдэрсэн нийт талбай, га
Хайлтын хэсэг
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр Тооллого хийсэн огноо Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Эвдэрсэн шалтгааны төрөл Эвдрэлд орж орхигдсон газрын нэр Эвдэрсэн нийт талбай, га Үйлдэл
31 Мөнгөн Марал 2018-10-05 Хэнтий Батноров Уул уурхайн олборлолт Хавтгай-2 3.6700 Дэлгэрэнгүй
32 Мөнгөн Марал 2018-10-05 Хэнтий Батноров Уул уурхайн олборлолт Баянхан 1.1400 Дэлгэрэнгүй
33 "Хөвсгөл далай ээж нийгэмлэг" ТББ 2018-12-01 Хөвсгөл Цэцэрлэг Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Цэцэрлэг сум 7-р баг. Бүрхээр. Могойн гол 11.8208 Дэлгэрэнгүй
34 "Хөвсгөл далай ээж нийгэмлэг" ТББ 2018-12-01 Хөвсгөл Баянзүрх Хүний буруутай үйл ажиллагаа Баянзүрх, Хайс баг, 2-р баг Жарга 2.6135 Дэлгэрэнгүй
35 "Хөвсгөл далай ээж нийгэмлэг" ТББ 2018-12-01 Хөвсгөл Цэцэрлэг Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Цэцэрлэг сум, 4-р баг Нарийн ухаан Улаан толгой 0.2671 Дэлгэрэнгүй
36 "Хөвсгөл далай ээж нийгэмлэг" ТББ 2018-12-01 Хөвсгөл Түнэл Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Түнэл , 5-р баг Баян Эрхэт Мараат 2.6641 Дэлгэрэнгүй
37 "Хөвсгөл далай ээж нийгэмлэг" ТББ 2018-12-01 Хөвсгөл Түнэл Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Түнэл 6-р баг Нам давааны өвөр 0.4176 Дэлгэрэнгүй
38 "Хөвсгөл далай ээж нийгэмлэг" ТББ 2018-12-01 Хөвсгөл Цэцэрлэг Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Цэцэрлэг сум, 4-р баг Тэсийн гол 0.2671 Дэлгэрэнгүй
39 "Хөвсгөл далай ээж нийгэмлэг" ТББ 2018-12-01 Хөвсгөл Бүрэнтогтох Уул уурхайн олборлолт Бүрэнтогтох сум Эрчим баг Нүүрстэйн ам 12.8744 Дэлгэрэнгүй
40 "Хөвсгөл далай ээж нийгэмлэг" ТББ 2018-12-01 Хөвсгөл Бүрэнтогтох Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Бүрэнтогтох сум Эрчим баг Жилчиг булаг 11.2035 Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160